Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy ▲ Počet příloh
Kalkulace – dobrý rádce při určování cen 99-u-3/AF97 4
Podnikatelský plán - váš kompas pralesem 99-u-3/AH82 9
Identifikační znaky živnostníka 99-u-3/AH83 4
OSVČ Živnostník - tvorba pokladních dokladů a pokladní knihy živnostníka 99-u-3/AH90 7
Orientace v hospodaření organizace 99-u-3/AH97 5
Podnikání - základní pojmy 99-u-3/AH98 3
Obchodní dopisy v normalizované úpravě 99-u-3/AH99 8
Základy účetnictví - pokladna, ceniny 99-u-3/AI02 9
Zákonné odvody 99-u-3/AI07 8
Fair trade 99-u-3/AI13 3
Ekonomická teorie 99-u-4/AI04 3
Marketing – základní pojmy 99-u-4/AI05 3
Management – základní pojmy 99-u-4/AI06 6
Trh, tržní rovnováha 99-u-4/AI09 8
Písemná komunikace v anglickém jazyce (formální a neformální písemnosti) CJ-u-4/AC77 1
Člověk a společnost mezi světovými válkami ČJ-u-4/AD23 8
Drogy napříč dějinami literatury (téma i „inspirace“) ČJ-u-4/AD24 10
Holocaust a já ČJ-u-4/AD25 12
Chci být jazykovědcem ČJ-u-4/AD72 10
Literární teorie ČJ-u-4/AD73 6
Moravská zdravá kuchařka ČJ-u-4/AE79 6
Programování webových stránek v předmětu Anglický jazyk a s využitím prvků sociálního konstruktivismu CJ-u-4/AE91 2
Odborníkem (i) s českým jazykem ČJ-u-4/AF85 0
Reálie UK a USA, praktické využití obchodní angličtiny a anglické verze programu Autodesk CJ-u-4/AF93 0
Organizace výměnného pobytu CJ-u-4/AF94 0
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 501 - 525 z celkového počtu 560 záznamů.