MOV

Koncepce modernizace odborného vzdělávání v ČR

anotace » přejít ke koncepci
Oblast Všeobecná složka odborného vzdělávání
anotace »
Odborné vzdělávání
anotace »
Národní soustava kvalifikací
anotace »
Spolupráce škol a firem
anotace »
Metodiky
Modernizace ŠVP SOV s využitím modulů pro všeobecně vzdělávací složku
anotace » přejít k metodice
Využití modulů při modernizaci ŠVP SOV
anotace » přejít k metodice
Koncipování ŠVP s využitím Národní soustavy kvalifikací
anotace » přejít k metodice
Nástroje a lidské zdroje pro zajištění kvality praktického vyučování v SOŠ a SOU
anotace » přejít k metodice
Zajišťování kvality při modernizaci ŠVP SOV s využitím modulů anotace » přejít k metodice
Zdroje a vlastní tvorba
Vzdělávací moduly – všeobecné
anotace » přejít k modulům vlastní tvorba
Komplexní úlohy – všeobecné
anotace » přejít k úlohám vlastní tvorba
Vzdělávací moduly – odborné
anotace » přejít k modulům vlastní tvorba
Komplexní úlohy – odborné
anotace » přejít k úlohám vlastní tvorba
Vzdělávací moduly – kvalifikační
anotace » přejít k modulům vlastní tvorba
Komplexní úlohy – kvalifikační
anotace » přejít k úlohám vlastní tvorba
Vzdělávací moduly – Odborná praxe a odborný výcvik
anotace » přejít k modulům vlastní tvorba
Podpůrné materiály
Návodné ŠVP
anotace » přejít k materiálům
Optimalizované ŠVP – Pilotáž anotace » přejít k optimalizovaným ŠVP
Inspirace pro matematiku
anotace » přejít k materiálům
Společný odborný základ
anotace » přejít k materiálům
Soustavy výsledků učení dle profesních kvalifikací
anotace » přejít k materiálům
Plány spolupráce
anotace » přejít k materiálům vlastní tvorba
Sestavy profesních kvalifikací
anotace » přejít k materiálům
Portfolio dovedností žáka jako nástroj lepšího vstupu absolventů na trh práce
anotace » přejít k materiálům
Jednotky výsledků učení anotace » přejít k materiálům vlastní tvorba
Příklady dobré praxe anotace » přejít k materiálům
Doplňující podpůrné materiály
Resumé z odborných panelů anotace » přejít k materiálům
Vyhodnocení dotazníků ze seminářů anotace » přejít k materiálům
Vyhodnocení procesu řízení kvality projektu MOV anotace » přejít k materiálům
Publikované články projektu MOV anotace » přejít k materiálům
Zpravodaje MOV anotace » přejít k materiálům
Brožura modularizace odborného vzdělávání anotace » přejít k materiálům
Videa anotace » Vzdělávací moduly: výhoda pro střední odborné školy i zaměstnavatele
                    Jak pracovat s informačním systémem pro modernizaci odborného vzdělávání
anotace » Vzdělávací modul – nástroj pro zkvalitnění ŠVP
anotace » Výhody modulů ve zkratce
anotace » Jak pracovat s informačním systémem - část pro spolupráci škol a firem