Vzdělávací moduly

Struktura vyučování, která napomáhá učení žáků. Zakomponujte si do svého školního vzdělávacího programu některý ze vzdělávacích modulů.

Detail »

Komplexní úlohy

Pestré učební činnosti, které žáky dovedou ke vzdělávacím cílům. Naplánujte pro své žáky komplexní učební zážitek s pomocí našich propracovaných úloh.

Detail »

Podpora tvorby a úprav ŠVP

(Po přihlášení.) Nástroj pro navrhování vlastních (soukromých) vzdělávacích modulů a komplexních úloh. Pracovat na nich můžete sami i společně s kolegy. Hotové moduly si následně můžete připojit k ŠVP, např. v systému InspIS.

Detail »

Nástroj pro správu spolupráce se zaměstnavateli

(Po přihlášení.) Zařizování odborných výcviků a praxí u zaměstnavatelů na jednom místě. Systematizujte a zkvalitňujte spolupráci Vaší školy s firmami za pomoci naší sady nástrojů

Detail »

Vzdělávací moduly

Vzdělávací modul je přesně vymezená část výuky, během níž se žák seznámí s určitou ucelenou problematikou v rámci odborné, ale i všeobecné složky vzdělávání. Modulární vyučování nabízí oproti klasickým předmětům mnoho výhod. Výuka je zaměřena na přesný cíl a jasná jsou i kritéria pro jeho splnění. Vyučování je přehlednější pro žáky i učitele. Moduly také lépe podporují souvislosti mezi odborným a všeobecným vzděláváním. A co je nejdůležitější, kombinováním vzdělávacích modulů je možné připravit školní vzdělávací program skutečně na míru.

Komplexní úlohy

Komplexní úlohy představují podrobnější rozpracování vzdělávacích modulů. Jsou inspirací, ale i návodem, jak uspořádat komplexní vzdělávací aktivitu s žáky ve třídě. A to nejen v odborné, ale i všeobecné oblasti vzdělávání. Komplexní úlohy obsahují zadání s didaktickým záměrem, které se věnuje určitému tématu a vyžaduje nalezení řešení. Mohou mít charakter projektové výuky: tedy být prakticky zaměřené a zahrnovat tvorbu hmatatelného produktu. Jednou z možných výhod komplexních úloh také je, že dokážou propojit různé oblasti žákovské přípravy, včetně odborné a všeobecné vzdělávací složky.

Podpora tvorby a úprav ŠVP

Kromě již hotových vzdělávacích modulů a komplexních úloh, které jsou zde pro Vás k dispozici, si můžete po zaregistrování vytvářet své vlastní – Vašim žákům i škole na míru. Inspirujte se, stahujte, upravujte, tvořte. Vše je dovoleno. A nezapomeňte si k Vaší práci přizvat také kolegy pomocí nástroje Skupiny uživatelů. Hotové vzdělávací moduly můžete následně přiložit k ŠVP, např. v systému InspIS, který slouží k vytváření a upravování ŠVP. Jako inspirace pro tvorbu a úpravy ŠVP Vám poslouží návodné celomodulárně koncipované ŠVP a seznam škol a oborů vzdělání, pro které byly ŠVP optimalizovány.

Nástroj pro správu spolupráce se zaměstnavateli

Nástroj pro správu spolupráce se zaměstnavateli Vám po zaregistrování Vaší školy pomůže se zajištěním kvalitní výuky žáků u zaměstnavatele. Budete mít přístup k jednotkám výsledků učení, dotazníkům kvality a dalším nástrojům, které můžete podle potřeby snadno distribuovat mezi zaměstnavatele či žáky.

Informační systém byl vytvořen v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky.

MOV © 2017 - 2024

Podpora je poskytována na adrese mov@npicr.cz