Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu ▲ Kód úlohy Počet příloh
Charta 77 v souvislostech SP-u-4/AE84 10
Chci být jazykovědcem ČJ-u-4/AD72 10
Člověk a společnost mezi světovými válkami ČJ-u-4/AD23 8
Drogy napříč dějinami literatury (téma i „inspirace“) ČJ-u-4/AD24 10
Goniometrické funkce MA-u-4/AD12 9
Holocaust a já ČJ-u-4/AD25 12
Hospodaření s odpady PR-u-4/AE89 8
Judaismus v proměnách věků SP-u-4/AE85 9
Komplexní příprava PC k provozu (M) IN-u-4/AE93 3
Kulturní odkaz Táborska UK-u-4/AF87 15
Literární teorie ČJ-u-4/AD73 6
Menšiny a multikulturní soužití v ČR SP-u-2/AE86 7
Měření a měřidla MA-u-3/AF83 6
Moravská zdravá kuchařka ČJ-u-4/AE79 6
Moravský gender salon UK-u-4/AF86 0
Návrh chytré domácnosti (H) IN-u-3/AI14 1
Odborníkem (i) s českým jazykem ČJ-u-4/AF85 0
Organizace výměnného pobytu CJ-u-4/AF94 0
Personalistika a zvyšování motivace zaměstnanců ve vybraných společnostech SV-u-4/AE88 6
Písemná komunikace v anglickém jazyce (formální a neformální písemnosti) CJ-u-4/AC77 1
Podnikat, nebo být zaměstnaný? SV-u-4/AE87 4
Pořádání fotbalového (florbalového) turnaje ZD-u-2/AE80 19
Pořádání turnaje v silovém víceboji ZD-u-2/AE81 23
Procenta v praxi MA-u-3/AD15 13
Procenta v praxi – cenné papíry, akcie MA-u-4/AD13 13
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 1 - 25 z celkového počtu 46 záznamů.