Detail komplexní úlohy Pořádání turnaje v silovém víceboji

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Pořádání turnaje v silovém víceboji

Kód úlohy

ZD-u-2/AE81

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ZD - Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského, České Budějovice

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

01. 10. 2019 12:24

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

12

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

4

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je zaměřena na schopnost žáků zorganizovat turnaj v silovém víceboji. Řešením komplexní úlohy si žáci ověří, zda jsou schopni turnaj. Žáci musí projít celý postup přípravy, realizace a vyhodnocení výsledků turnaje.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • řídí a organizuje průběh turnaje
 • uplatňuje matematické (statistické) znalosti
 • uplatňuje dovednosti v užívání balíčku MS Office
 • vytvoří novinový článek

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Příprava materiálů: 2 hodiny

Rozlosování skupin, seznámení s pravidly turnaje: 1 hodina

Realizace turnaje: 4 hodiny

Zpracování výsledků, statistické údaje: 1 hodina

Vytvoření diplomů, výstupních statistik: 1 hodina

Vyhlášení výsledků: 1 hodina

Novinový článek v českém jazyce: 1 hodina

Novinový článek v anglickém jazyce: 1 hodina

Metodická doporučení

1. dílčí část

 • učitel seznámí žáky se zadáním úlohy
 • žáci vytvoří plakát o uskutečnění turnaje
 • žáci vytvoří materiál pro organizaci turnaje (tabulky, charakteristiku cviků)

2. dílčí část

 • žáci vytvoří týmy
 • žáci nominují své členy do vybraných testů, pořadí a návaznost sil. testů, seznámí účastníky s charakteristikou jednotlivých testů a jejich správným prováděním

3. dílčí část

 • žáci realizují turnaj
 • žáci řídí turnaj v pozici rozhodčího, zapisovatele a organizátora

4. dílčí část

 • žáci zpracují výsledky turnaje
 • žáci zpracují statistické údaje (největší bodový přínos pro tým, bodový průměr v jednotlivých disciplínách apod.)

5. dílčí část

 • žáci vytvoří diplomy
 • žáci vytvoří výstupní statistiky

6. dílčí část

 • žáci vyhlásí výsledky turnaje

7. dílčí část

 • vytvoří novinový článek v českém jazyce

8. dílčí část

 • vytvoří novinový článek v anglickém jazyce

Způsob realizace

Pomůcky

Technické vybavení:

 • posilovna (tělocvična)
 • počítač
 • tiskárna
 • MS office

Pomůcky pro žáka:

 • potřebné sportovní vybavení
 • píšťalka
 • stopky 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • plakát
 • stručná pravidla
 • tabulky

2. dílčí část

 • jména týmů, pořadí silových testů

3. dílčí část

 • bodové výsledky testů
 • záznamy o výkonech jednotlivých cvičenců

4. dílčí část

5. dílčí část

 • diplomy
 • tabulky se statickými údaji

6. dílčí část

7. dílčí část

 • novinový článek v českém jazyce

8. dílčí část

 • novinový článek v anglickém jazyce

Kritéria hodnocení

Hodnocení 0–100 bodů

Učitel vyhodnotí jednotlivé dílčí části úlohy

Celková organizace turnaje: 50 b.

Vytvoření podkladů na PC (plakát, diplom, tabulky): 20 b.

Zpracování statistických údajů: 10 b.

Novinový článek v ČJ: 10 b.

Novinový článek v AJ: 10 b.

Doporučená literatura

Poznámky

Časová náročnost:

 • 1. dílčí část: 2 hodiny
 • 2. dílčí část: 1 hodina
 • 3. dílčí část: 4 hodiny
 • 4. dílčí část: 1 hodina
 • 5. dílčí část: 1 hodina
 • 6. dílčí část: 1 hodina
 • 7. dílčí část: 1 hodina
 • 8. dílčí část: 1 hodina

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vít Somr. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.