Detail komplexní úlohy Pořádání fotbalového (florbalového) turnaje

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Pořádání fotbalového (florbalového) turnaje

Kód úlohy

ZD-u-2/AE80

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ZD - Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského, České Budějovice

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

01. 10. 2019 11:20

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

12

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

4

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je zaměřena na schopnost žáků zorganizovat fotbalový (florbalový) turnaj. Řešením komplexní úlohy si žáci ověří, zda jsou schopni zorganizovat sportovní turnaj. Žáci musí projít celý postup přípravy, realizace a vyhodnocení výsledků turnaje.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • řídí a organizuje průběh turnaje
 • uplatňuje matematické (statistické) znalosti
 • uplatňuje dovednosti v užívání balíčku MS Office
 • vytvoří novinový článek 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Příprava materiálů: 2 hodiny

Rozlosování skupin, seznámení s pravidly turnaje: 1 hodina

Realizace turnaje: 4 hodiny

Zpracování výsledků, statistické údaje: 1 hodina

Vytvoření diplomů, výstupních statistik: 1 hodina

Vyhlášení výsledků: 1 hodina

Novinový článek v českém jazyce: 1 hodina

Novinový článek v anglickém jazyce: 1 hodina

Metodická doporučení

1. dílčí část

 • učitel seznámí žáky se zadáním úlohy
 • žáci vytvoří plakát o uskutečnění turnaje
 • žáci vytvoří materiál pro organizaci turnaje (tabulky, stručná pravidla)

2. dílčí část

 • žáci vytvoří týmy
 • žáci rozlosují skupiny, pořadí zápasů, seznámí účastníky s pravidly turnaje

3. dílčí část

 • žáci realizují turnaj
 • žáci řídí turnaj v pozici rozhodčího, zapisovatele a organizátora

4. dílčí část

 • žáci zpracují výsledky turnaje
 • žáci zpracují statistické údaje (nejlepší střelec, průměr vstřelených gólů apod.)

5. dílčí část

 • žáci vytvoří diplomy
 • žáci vytvoří výstupní statistiky

6. dílčí část

 • žáci vyhlásí výsledky turnaje

7. dílčí část

 • vytvoří novinový článek v českém jazyce

8. dílčí část

 • vytvoří novinový článek v anglickém jazyce

Způsob realizace

Pomůcky

Technické vybavení:

 • tělocvična
 • počítač
 • tiskárna
 • MS office

Pomůcky pro žáka:

 • potřebné sportovní vybavení
 • píšťalka
 • rozlišovací dresy

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • plakát
 • stručná pravidla
 • tabulky

2. dílčí část

 • jména týmů, pořadí zápasů

3. dílčí část

 • výsledky zápasů
 • záznamy o střelcích branek

4. dílčí část

5. dílčí část

 • diplomy
 • tabulky se statickými údaji

6. dílčí část

7. dílčí část

 • novinový článek v českém jazyce

8. dílčí část

 • novinový článek v anglickém jazyce

Kritéria hodnocení

Hodnocení 0–100 bodů

Učitel vyhodnotí jednotlivé dílčí části úlohy

Celková organizace turnaje: 50 b.

Vytvoření podkladů na PC (plakát, diplom, tabulky): 20 b.

Zpracování statistických údajů: 10 b.

Novinový článek v ČJ: 10 b.

Novinový článek v AJ: 10 b.

Doporučená literatura

Poznámky

Časová náročnost:

 • 1. dílčí část: 2 hodiny
 • 2. dílčí část: 1 hodina
 • 3. dílčí část: 4 hodiny
 • 4. dílčí část: 1 hodina
 • 5. dílčí část: 1 hodina
 • 6. dílčí část: 1 hodina
 • 7. dílčí část: 1 hodina
 • 8. dílčí část: 1 hodina

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Kratochvíl. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.