Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy ▲ Počet příloh
Výživa a krmení telat 41-u-3/AB83 1
Mechanizační prostředky pro setí a sázení 41-u-3/AB85 1
Stájová mechanizace, dojicí zařízení 41-u-3/AB86 1
Pohlavní soustava 41-u-3/AB87 4
Základní části postřikovače 41-u-3/AB92 2
Jízda s traktorem a přípojným vozidlem po nezpevněných komunikacích za ztížených povětrnostních podmínek 41-u-3/AB93 1
Pěstování letniček, dvouletek, trvalek a venkovních květin 41-u-3/AB94 13
Předpěstování a výsadba zeleniny 41-u-3/AB98 8
Výsadba ovocných dřevin 41-u-3/AB99 5
Založení a ošetřování trávníku 41-u-3/AC01 4
Hnojiva v zahradnictví 41-u-3/AC02 5
Choroby rostlin 41-u-3/AC03 6
Listnaté opadavé stromy – charakteristika, určování, herbář 41-u-3/AC05 14
Výsadba a ošetřování okrasných keřů na stanovišti 41-u-3/AC06 4
Poznávání jehličnatých dřevin 41-u-3/AC07 5
Návrh osázení skalky 41-u-3/AC08 1
Adventní věnec 41-u-3/AC09 2
Zpracování rostlinného materiálu 41-u-3/AC10 5
Luskoviny 41-u-3/AF45 3
Charakteristiky obilovin 41-u-3/AF46 4
Okopaniny 41-u-3/AF47 3
Olejniny 41-u-3/AF48 2
Pícniny 41-u-3/AF49 2
Meteorologie v praxi 41-u-3/AF55 3
Poznávání osiv, sestavení osevního postupu 41-u-3/AF56 1
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 326 - 350 z celkového počtu 560 záznamů.