Detail komplexní úlohy Jízda s traktorem a přípojným vozidlem po nezpevněných komunikacích za ztížených povětrnostních podmínek

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Jízda s traktorem a přípojným vozidlem po nezpevněných komunikacích za ztížených povětrnostních podmínek

Kód úlohy

41-u-3/AB93

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

E (tříleté, EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Bezpečnost jízdy motorovými vozidly skupiny T

Škola

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Pražská, Chomutov

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění, Personální a sociální kompetence

Datum vytvoření

28. 05. 2019 19:00

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

4

Charakteristika/anotace

Úloha řeší problematiku jízdy soupravy traktor + plně naložený vlek po nezpevněných komunikacích nebo poli za ztížených povětrnostních podmínek – déšť, sníh, námraza na komunikaci, za využití dvou typů pohonu traktoru – 2x4 a 4x4.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • provede naložení přípojného vozidla a podle druhu nákladu provede jeho zajištění
 • provede kontrolu vzduchotlaké soustavy přípojného vozidla a traktoru
 • uskuteční 2 jízdy soupravy po nezpevněné komunikaci nebo přímo po poli za mokra, v případě možnosti za mrazu
 • vykoná jednu jízdu s vypnutým pohonem přední nápravy
 • vykoná druhou jízdu se zapnutým pohonem přední nápravy
 • nacouvá s vlekem do vykolíkovaného prostoru

Pozn. Doporučuje se zařadit do jízdy i jízdu do svahu a ze svahu.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci:

 • naloží a zabezpečí náklady na ložné ploše přípojného vozidla
 • provedou celkovou kontrolu traktoru a přípojného vozidla před jízdou
 • vykonají jízdu po nezpevněné komunikaci s traktorem se zapnutým a vypnutým pohonem přední nápravy
 • vykonají jízdu za ztížených povětrnostních podmínek, kdy je zvýšené nebezpečí prokluzu soupravy
 • zdokonalí svou zručnost při couvání s vlekem

Metodická doporučení

 1. Žáci utvoří 3–4členné skupiny.
 2. Skupiny budou hodnotit jízdy svých členů, vyhodnocovat příčiny chyb a společně je odstraňovat.
 3. Skupiny se budou podílet na hodnocení jednotlivých žáků.

Způsob realizace

Komplexní úloha bude prováděna v rámci praktické přípravy žáků a bude součástí hodnocení odborného výcviku.

Pomůcky

 • traktor s pohonem 2x4 a 4x4 o výkonu min. 50 kW
 • přípojné vozidlo s nosností min. 5 tun
 • vhodný náklad – písek, zemina, hnůj, kámen

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žáci provedou jízdu s traktorovou soupravou včetně couvání do vyznačeného prostoru.

Kritéria hodnocení

 1. správnost a komplexnost přípravy soupravy před jízdou
 2. naložení a zabezpečení nákladu
 3. rozjezd a zastavení soupravy za ztížených povětrnostních podmínek
 4. couvání soupravy do vyznačeného prostoru

Doporučená literatura

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Mladý. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy