Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy Počet příloh
Základní nástroje a práce s vrstvami 82-u-4/AA66 2
Kreslení výrobků dle platných technických norem 82-u-3/AA68 8
Pravoúhlé promítání 82-u-3/AA69 9
Řezání, hoblování, dlabání, krabicové a rámové spoje 82-u-3/AA70 10
Vady dřeva 82-u-3/AA71 4
Brousící materiály, leštící prostředky a nátěrové hmoty 82-u-3/AA72 3
Lepidla, pryskyřice, impregnační a konzervační látky 82-u-3/AA73 3
Adjustační vrstvy (křivky aj.) 82-u-4/AA74 2
Efekty 82-u-4/AA75 2
Ohýbání dřeva 82-u-3/AA76 3
Strojní obrábění dřeva 82-u-3/AA77 2
Technologie strojní, výběr a opracování materiálu, nástrojů,seřízení 82-u-3/AA78 3
Destiláty obilné 65-u-3/AA79 10
Destiláty vinné 65-u-3/AA80 6
Novověk 82-u-3/AA82 8
19. století 82-u-3/AA83 11
Moderní umění 82-u-3/AA84 9
Metody analýzy rizik - Bezpečnostní politika 18-u-4/AA85 2
Starověk 82-u-3/AA87 8
Metody hodnocení kvality softwaru 18-u-4/AA88 2
Středověk 82-u-3/AA90 11
Vzduchotlaké a zpomalovací brzdy 23-u-3/AA91 5
Příklad vedení projektu – time management 18-u-4/AA93 2
Destiláty ovocné 65-u-3/AB03 8
Technika Latte Art 65-u-3/AB14 5
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 51 - 75 z celkového počtu 419 záznamů.