Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy Počet příloh
Příprava, sestavení a založení tabule pro 6 osob dle zadané příležitosti 65-u-3/AB47 11
Servis bílého vína 65-u-3/AB48 5
Sommeliérská příručka – teoretický základ 65-u-3/AB49 7
Tvorba kalkulačního listu, normování pokrmů 65-u-3/AB50 7
Vývary 65-u-3/AB51 5
Základní pasivní prvky - rezistor, cívka, kondenzátor 26-u-3/AB52 22
Derivační a integrační článek 26-u-3/AB53 16
Rozdělení, vlastnosti a použití zesilovačů 26-u-3/AB54 19
Aplikace lineárních prvků 18-u-4/AB56 1
Aplikace nelineárních prvků 18-u-4/AB57 1
Aplikace s polovodičovými součástkami 18-u-4/AB58 1
Vlastnosti a měření synchronních motorů 26-u-4/AB59 1
Vlastnosti a měření asynchronních motorů 26-u-4/AB60 1
Vlastnosti a měření stejnosměrných motorů 26-u-4/AB61 1
Vlastnosti a měření komutátorových motorů 26-u-4/AB62 1
Vejce 65-u-2/AB63 3
Mléko a zakysané mléčné výrobky 65-u-2/AB64 3
Konzervace ovoce 29-u-2/AB65 1
Příprava šlehačky na zdobení cukrářských polotovarů 29-u-2/AB66 2
Realizace návštěvy výrobní/obchodní firmy na vybavení cukrářských a pekařských provozů 29-u-2/AB67 1
Výroba vánočky 29-u-2/AB68 2
Fyziologie výživy – základní pojmy 65-u-2/AB69 9
Pohony elektromobilů 26-u-3/AB70 1
Nabíjení elektromobilů 26-u-3/AB71 1
Druhy vývarů 65-u-2/AB72 2
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 126 - 150 z celkového počtu 560 záznamů.