Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy Počet příloh
Návrh a výběr pracovního stroje 23-u-4/AC56 3
Režimy čítače T0 u KL46Z 18-u-4/AC60 15
Režimy čítače/časovače T1 u ATmega2560 18-u-4/AC61 8
Synchronní čítače ve VHDL 18-u-4/AC62 7
Tvorba stavového diagramu 18-u-4/AC63 4
Modelování databází, návrh Entitně-relačního modelu a fyzický návrh databáze 18-u-4/AC64 4
SQL dotazy – použití operátorů, funkcí, výrazů 18-u-4/AC65 5
Tvorba databáze v MS Access – tabulky, relace, dotazy 18-u-4/AC66 4
Tvorba uživatelského rozhraní v MS Access 18-u-4/AC67 3
Návrh ozubeného kola s přímými čelními zuby 23-u-4/AC68 3
Obrábění na konvenčních strojích – vrtání, vyhrubování a vystružování 23-u-2/AC69 3
Obrábění ultrazvukem a laserem 23-u-3/AC72 4
Návrh ocelové konstrukce 23-u-4/AC73 3
Ohýbání plechů – komplexní technická a dokumentační příprava 23-u-4/AC79 4
Pájení na měkko 23-u-3/AC80 4
Pomocné materiály 23-u-2/AC81 8
Elektrické přístroje nízkého napětí 26-u-3/AC82 3
Instalace elektroměrového rozváděče 26-u-3/AC83 5
Navržení a instalace rozběhu Y D (hvězda trojúhelník) 26-u-3/AC84 5
Zapojení světelných obvodů 26-u-3/AC85 5
Měření elektrického proudu a elektrického napětí na zařízeních 26-u-3/AC86 2
Zapojení svítidla ovládaného střídavými a křížovými přepínači 26-u-3/AC87 2
Ukončování, tvarování a odizolování vodičů a kabelů 26-u-4/AC88 2
Elektrostatika – veličiny, silové působení, kondenzátory, dielektrika 26-u-3/AC89 10
Řešení obvodů stejnosměrného proudu 26-u-4/AC90 14
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 226 - 250 z celkového počtu 560 záznamů.