Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy Počet příloh
Měření na analogových měřicích přístrojích 26-u-3/AC91 5
Metody měření odporu 26-u-3/AC92 5
Připojení venkovní jednotky tepelného čerpadla 26-u-3/AC93 3
Ochrana před bleskem a praktická montáž hromosvodu 26-u-3/AC94 3
Materiály pro magnetické obvody 26-u-3/AC95 9
Zprodukování reklamní kampaně "Uklidíme svoje město" 34-u-4/AC96 9
Obchodní závod a jeho činnosti 66-u-4/AC97 4
Zprodukování reklamní kampaně "Tour 2018 kapely Melody Boys" 34-u-4/AC98 12
Barvové prostory a jejich předvedení v praxi 34-u-4/AC99 3
Řezání kov materiálů ruční rámovou pilkou – praktické vyučování v OV 26-u-3/AC52 8
Řezání kov materiálů ruční rámovou pilkou, pilování – teo vyučování 26-u-3/AD01 9
Elektromagnetická indukce a její využití v praxi 26-u-3/AD02 19
Stacionární magnetické pole 26-u-3/AD03 12
Rezistor, cívka a kondenzátor v obvodu střídavého napětí 26-u-3/AD04 8
Práce s technickými normami 23-u-4/AD05 2
Praktické měření strojírenských součástí 23-u-4/AD06 4
Prášková metalurgie 23-u-2/AD07 8
Základní teplé omáčky 65-u-2/AD09 3
Pružnost a pevnost 23-u-4/AD10 3
Rizika od pohyblivých částí obráběcích strojů 23-u-3/AD11 2
Design a sazba letáků, plakátů a tiskovin menšího rozsahu 82-u-4/AD14 4
Řezné kapaliny 23-u-2/AD16 4
Druhy a využití broušení 23-u-3/AD17 2
Soustružení válcové a rovinné plochy 23-u-3/AD18 2
Technická normalizace 23-u-4/AD20 5
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 251 - 275 z celkového počtu 560 záznamů.