Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK ▼
Základy obecné zootechniky 41-m-3/AC78 Ne
Malba (krajina) 82-m-4/AC79 Ne
Úvod do dějin kultury 82-m-4/AC80 Ne
Pravěké umění 82-m-4/AC81 Ne
Malba (figura) 82-m-4/AC82 Ne
Mechanizační prostředky pro ošetřování a ochranu rostlin 41-m-3/AC83 Ne
Mechanizační prostředky pro sklizeň a skladování pícnin 41-m-3/AC84 Ne
Mechanizační prostředky pro sklizeň obilovin a okopanin 41-m-3/AC85 Ne
Historie animovaného filmu 82-m-4/AC87 Ne
Starověk (Egypt, Mezopotámie, Čína, Indie, Japonsko, Malá Asie) 82-m-4/AC88 Ne
Adjustační vrstvy (křivky aj.) 82-m-4/AC89 Ne
Antické Řecko a Kréta 82-m-4/AC90 Ne
Modelování (portrét) 82-m-4/AC91 Ne
Modelování (figura) 82-m-4/AC92 Ne
Modelování (zátiší) 82-m-4/AC93 Ne
Antický Řím 82-m-4/AC94 Ne
Raně křesťanské umění v Římské říši 82-m-4/AC95 Ne
Byzantské umění, Karolínské a Otonské umění. Velká Morava. 82-m-4/AC96 Ne
Gotické umění v Evropě 82-m-4/AC97 Ne
Gotické umění u nás, Karel IV. 82-m-4/AC98 Ne
Renesance a manýrismus v Itálii 82-m-4/AC99 Ne
Grafika (serigrafie) 82-m-4/AD01 Ne
Grafika (lept) 82-m-4/AD02 Ne
Modelování (reliéf) 82-m-4/AD03 Ne
Malba (základy) 82-m-4/AD04 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
  • Začátek
  • ...
  • 14
  • 15
  • 16
  • 18
  • 20
  • 21
  • 22
  • ...
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 426 - 450 z celkového počtu 1158 záznamů.