Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu ▼ Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Speaking (Mluvení) CJ-m-4/AL92 Ne
Reading with comprehension (M) CJ-m-4/AL91 Ne
Odborný cizí jazyk CJ-m-4/AL90 Ne
Listening with comprehension (Poslech s porozuměním) CJ-m-4/AL89 Ne
Cizí jazyky – interakce (M) CJ-m-4/AL88 Ne
Víme, co slyšíme ČJ-m-4/AL17 Ne
Víme, co říkáme ČJ-m-4/AL16 Ne
Víme, co píšeme ČJ-m-4/AL15 Ne
Víme, co čteme ČJ-m-4/AL14 Ne
Vědění o jazyce ČJ-m-4/AL13 Ne
Proměny jazyka v místě a čase ČJ-m-4/AL12 Ne
Píšeme správně česky (M) ČJ-m-4/AL11 Ne
Mluvíme správně česky (M) ČJ-m-4/AL09 Ne
Základy vědění o jazyce (H) ČJ-m-3/AG85 Ne
Víme, co říkáme a píšeme (H) ČJ-m-3/AG84 Ne
Víme, co čteme a slyšíme (H) ČJ-m-3/AG83 Ne
Píšeme správně česky (H) ČJ-m-3/AG77 Ne
Mluvíme správně česky (H) ČJ-m-3/AG76 Ne
Základy písemného projevu v anglickém jazyce CJ-m-3/AC02 Ne
Speaking CJ-m-3/AC01 Ne
Cizí jazyky – interakce CJ-m-3/AB93 Ne
Reading with comprehension CJ-m-3/AB87 Ne
Listening with comprehension CJ-m-3/AB82 Ne
Víme, co říkáme a píšeme (E) ČJ-m-2/AD17 Ne
Víme, co čteme a slyšíme (E) ČJ-m-2/AD16 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 151 - 175 z celkového počtu 205 záznamů.