Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy ▲ Počet příloh
Písemná komunikace v anglickém jazyce (formální a neformální písemnosti) CJ-u-4/AC77 1
Člověk a společnost mezi světovými válkami ČJ-u-4/AD23 8
Drogy napříč dějinami literatury (téma i „inspirace“) ČJ-u-4/AD24 10
Holocaust a já ČJ-u-4/AD25 12
Chci být jazykovědcem ČJ-u-4/AD72 10
Literární teorie ČJ-u-4/AD73 6
Moravská zdravá kuchařka ČJ-u-4/AE79 6
Programování webových stránek v předmětu Anglický jazyk a s využitím prvků sociálního konstruktivismu CJ-u-4/AE91 2
Odborníkem (i) s českým jazykem ČJ-u-4/AF85 0
Reálie UK a USA, praktické využití obchodní angličtiny a anglické verze programu Autodesk CJ-u-4/AF93 0
Organizace výměnného pobytu CJ-u-4/AF94 0
Základy robotiky, programování a algoritmizace v prostředí Lego Mindstorms EV3 CJ-u-4/AF95 0
Sběr a třídění dat (E) IN-u-2/AE96 10
Návrh chytré domácnosti (H) IN-u-3/AI14 1
Půjčovna knih – vytvoření a práce s databází (M) IN-u-4/AE92 7
Komplexní příprava PC k provozu (M) IN-u-4/AE93 3
Šifrování zpráv (M) IN-u-4/AE94 9
Procenta v praxi MA-u-3/AD15 13
Měření a měřidla MA-u-3/AF83 6
Goniometrické funkce MA-u-4/AD12 9
Procenta v praxi – cenné papíry, akcie MA-u-4/AD13 13
Řešení soustav n lineárních rovnic o n neznámých MA-u-4/AD19 8
Základy statistiky MA-u-4/AD21 6
Stereometrie v praxi MA-u-4/AD22 8
Výroba součástky MA-u-4/AF82 7
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 1 - 25 z celkového počtu 46 záznamů.