Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu ▼ Kód úlohy Počet příloh
Zmapování pracovních příležitostí ve svém okolí SV-u-4/AF84 0
Zjištění úrovně životního stylu žáků ZD-u-4/AE83 1
Základy statistiky MA-u-4/AD21 6
Základy robotiky, programování a algoritmizace v prostředí Lego Mindstorms EV3 CJ-u-4/AF95 0
Výzkumný projekt monitorování životního prostředí a jeho prezentace PR-u-4/AE90 29
Výuka fyziky s podporou digitálních technologií (M) PR-u-4/AI15 6
Výroba součástky MA-u-4/AF82 7
Tvorba vlastních politických stran a školní volby SP-u-4/AF91 1
Turnaj v nohejbalu ZD-u-4/AE82 5
Třetí odboj – vznik a budování aktivní rezistence proti komunistickému režimu (odbojová organizace Světlana) SP-u-4/AF89 17
Stereometrie v praxi MA-u-4/AD22 8
Státní svátky připomínající soudobé dějiny aneb Proč máme volno? SP-u-4/AF90 2
Sledování a analýza vlastní pohybové aktivity s použitím nových technologií ZD-u-4/AF96 3
Šifrování zpráv (M) IN-u-4/AE94 9
Šetříme, třídíme, zkoumáme a také vyrábíme PR-u-4/AF92 0
Sběr a třídění dat (E) IN-u-2/AE96 10
Řešení soustav n lineárních rovnic o n neznámých MA-u-4/AD19 8
Reálie UK a USA, praktické využití obchodní angličtiny a anglické verze programu Autodesk CJ-u-4/AF93 0
Půjčovna knih – vytvoření a práce s databází (M) IN-u-4/AE92 7
Protančit 20. stoletím SP-u-4/AF88 0
Programování webových stránek v předmětu Anglický jazyk a s využitím prvků sociálního konstruktivismu CJ-u-4/AE91 2
Procenta v praxi – cenné papíry, akcie MA-u-4/AD13 13
Procenta v praxi MA-u-3/AD15 13
Pořádání turnaje v silovém víceboji ZD-u-2/AE81 23
Pořádání fotbalového (florbalového) turnaje ZD-u-2/AE80 19
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 1 - 25 z celkového počtu 46 záznamů.