Detail komplexní úlohy Turnaj v nohejbalu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Turnaj v nohejbalu

Kód úlohy

ZD-u-4/AE82

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ZD - Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská, Praha 5

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

01. 10. 2019 12:59

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

12

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

4. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Tělesná výchova – výběr týmů, rozlosování skupin, příprava postupového klíče, realizace turnaje, vyhlášení výsledků

Matematika – zpracování statistických údajů (evidence výsledků, počet odehraných utkání apod.)

Informační a komunikační technologie – příprava materiálu (tabulky, propagační plakát, diplom apod.)

Český jazyk – napsání článku na webové stránky

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • navrhne turnaj a jeho herní plán
 • zajistí sportoviště, účastníky, pozvánky, plakáty, rozhodčí, další potřebné prostory, obsluhu časomíry a ceny
 • vytvoří křížové tabulky, vyhodnotí turnaj a zajistí úklid všech prostor

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Metodická doporučení

 • vysvětlit skupině žáků co a jak se má dělat
 • žáci si ujasní a řeknou si, kdo a co bude realizovat
 • činnost zrealizují
 • vyhodnotí

Způsob realizace

Žáci si samostatně (nebo ve skupině) vyzkouší kompletní organizaci turnaje ve vybrané míčové hře. Zvolí si herní plán turnaje pro daný počet účastníků, kteří se přihlásí. Musí si zajistit sportoviště, rozhodčí, tisk pozvánek, plakátů a dalších propagačních předmětů. V průběhu celého turnaje dohlíží na regulérnost, zapisují výsledky, které následně vyhodnotí. Po skončení turnaje zajistí úklid všech prostor a provedou vyúčtování celého turnaje.

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače s přístupem na internet
 • MS Word, Excel
 • tiskárna

Pomůcky učitele:

 • motivační úloha
 • záznamové archy 
 • pracovní listy

Pomůcky pro žáka:

 • psací potřeby
 • odborná literatura (pravidla nohejbalu), elektronické zdroje

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • Žáci připraví propagační materiál turnaje

2. dílčí část

 • Pořádají turnaj v nohejbalu

3. dílčí část

 • Evidují výsledky

4. dílčí část

 • Vyhodnotí výsledky

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • učitel vysvětlí problematiku žákům

2. dílčí část

 • učitel naslouchá kolektivní práci skupiny a případně je koriguje

3. dílčí část

 • při realizaci turnaje hodnotí a případně poupravuje rozhodování turnaje či řešení nastalých problémů
 • při hodnocení je důraz kladen na silné stránky a možné příležitosti (v souladu s principy formativního hodnocení)
 • učitel provede celkové vyhodnocení práce žáků se zobecněním silných i slabých stránek, které se projevily v pracovní skupině

4. dílčí část

 • hodnocení probíhá stejným postupem jako u 3. dílčí části úlohy

Doporučená literatura

Poznámky

Časová náročnost:

 • 1. dílčí část: 2 hodiny
 • 2. dílčí část: 3 hodiny
 • 3. dílčí část: 6 hodin 
 • 4. dílčí část: 1 hodina

(vyšší počet žáků = vyšší časové nároky na prezentaci a hodnocení)

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Josef Nepomucký. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.