Detail komplexní úlohy Zjištění úrovně životního stylu žáků

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Zjištění úrovně životního stylu žáků

Kód úlohy

ZD-u-4/AE83

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ZD - Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská, Praha 5

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

01. 10. 2019 13:17

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

24

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

6

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je zaměřena na schopnost žáků provést dotazníkové šetření za účelem zjištění úrovně životního stylu žáků ve škole. Během řešení komplexní úlohy si žáci mohou uvědomit úlohu fyzické aktivity, vliv zdravé výživy. Žáci musí připravit dotazníky, zorganizovat šetření, zpracovat a vyhodnotit výsledky. Výsledky porovnat s šetřením provedeným v roce 2014.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • řídí a organizuje průběh dotazníkového šetření
 • uplatňuje matematické (statistické) znalosti
 • uplatňuje dovednosti v užívání balíčku MS Office

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Teoretická příprava: 8 hodin

Příprava dotazníků: 2 hodiny

Realizace dotazníkového šetření: 4 hodiny

Zpracování výsledků: 4 hodiny

Porovnání s výsledky šetření z roku 2014: 3 hodiny

Vytvoření nástěnky a prezentace: 3 hodiny

Metodická doporučení

1. dílčí část

 • učitel seznámí žáky se zadáním úlohy
 • žáci vyhledají informace o organizaci cvičení a účinnosti pohybových aktivit
 • žáci vyhledají informace o zásadách zdravé výživy
 • žáci vyhledají informace o účincích alkoholu, drog, nikotinu

2. dílčí část

 • žáci připraví dotazníky pro vyplňování na počítači
 • žáci seznámí spolužáky s důvodem dotazníkového šetření

3. dílčí část

 • žáci si rozdělí třídy, ve kterých budou zadávat dotazníky
 • žáci realizují dotazníkové šetření

4. dílčí část

 • žáci zpracují výsledky šetření
 • žáci vytvoří tabulky, grafy apod.

5. dílčí část

 • žáci porovnají výsledky testů s rokem 2014

6. dílčí část

 • žáci seznámí spolužáky s teoretickou přípravou a výsledky šetření a umístí je na školní nástěnku (pokud nebude zvěřejnění anonymní, je potřeba zajistit souhlas s veřejněním žáků 18-letých nebo zákonných zástupců)
 • vytvoří prezentaci v PowerPointu

Způsob realizace

projekt

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítač
 • tiskárna
 • MS office

Pomůcky pro žáka:

 • literatura
 • internet

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • prezentace
 • stručná pravidla
 • tabulky

2. dílčí část

 • dotazníky

3. dílčí část

4. dílčí část

 • tabulky, grafy

5. dílčí část

 • tabulky, grafy

6. dílčí část novin

 • nástěnka
 • prezentace

Kritéria hodnocení

Hodnocení 0–100 bodů

Učitel vyhodnotí jednotlivé dílčí části úlohy

Teoretická příprava: 20 b.

Vytvoření dotazníků: 10 b.

Realizace dotazníkového šetření: 20 b.

Zpracování výsledků: 20 b.

Porovnání výsledků: 10 b.

Zpracování prezentace:10 b.

Vytvoření nástěnky: 10 b.

Doporučená literatura

Kalman, M., Hamřík, Z. a Pavelka, J. Podpora pohybové aktivity: pro odbornou veřejnost. Olomouc: ORE – institut, 2009.

P. Konopka. Sportovní výživa. České Budějovice: KOPP, 2004. 80-7232-228-1.

Internetové zdroje:

Zdravá škola. výchova ke zdraví. [Online] http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/zdrava-skola.html

World Health Organization. [Online] http://www.who.int

ŠPZ. Rychlesnadno. [Online] http://www.rychlesnadno.cz/2013/01/co-je-program-skola-podporujici-zdravi/

Státní zdravotní ústav. [Online]  http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/Program_SPZ.pdf

Řecká kultura. Dějepis truhla. [Online] http://www.dejepistruhla.estranky.cz/clanky/staroveke-recko-2/recka-kultura.html

Racionální výživa. Dietologie. [Online] http://www.dietologie.cz/vyziva/smery-ve-vyzive/zdrava-racionalni-strava/co-to-je-racionalni-vyziva.html

Pyram_POHYB_A2.pdf. výchova ke zdraví. [Online]  http://www.vychovakezdravi.cz/download/file/POHYB/Pyram_POHYB_A2.pdf.l

Poznámky

Časová náročnost:

 • 1. dílčí část: 8 hodin
 • 2. dílčí část: 2 hodiny
 • 3. dílčí část: 4 hodiny
 • 4. dílčí část: 4 hodiny
 • 5. dílčí část: 3 hodiny
 • 6. dílčí část: 3 hodiny

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jitka Tužilová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.