Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu ▲ Kód úlohy Počet příloh
Podnikatelský plán - váš kompas pralesem 99-u-3/AH82 9
Podsíťování metodou VLSM 18-u-4/AB32 1
Podsíťování s proměnnou délkou masky – VLSM 18-u-4/AC24 3
Pohlavní soustava 41-u-3/AB87 4
Pohony elektromobilů 26-u-3/AB70 1
Pojišťovnictví 63-u-4/AC76 4
Pojiva, stavební lepidla, tmely a stěrkové hmoty 36-u-2/AD60 8
Pojmy výroby elektrické energie a elektrárny 26-u-4/AA38 2
Pokladní 66-u-3/AE66 11
Pokročilé obrábění 23-u-4/AD96 3
Pomocné materiály 23-u-2/AC81 8
Pořádání fotbalového (florbalového) turnaje ZD-u-2/AE80 19
Pořádání turnaje v silovém víceboji ZD-u-2/AE81 23
Porovnání tiskových technik 34-u-4/AD61 3
Postupová práce – konvenční frézování 23-u-4/AD97 2
Postupová práce – konvenční soustružení 23-u-4/AD98 2
Posuzování jatečných zvířat pro nákup masa v živém 29-u-3/AF68 1
Potrubí a armatury 39-u-4/AA04 3
Povrchové úpravy při přestavbách budov 36-u-3/AE70 5
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah 36-u-3/AE33 6
Poznávání jehličnatých dřevin 41-u-3/AC07 5
Poznávání osiv, sestavení osevního postupu 41-u-3/AF56 1
Práce na vzduchotechnice 36-u-3/AE47 8
Práce s technickými normami 23-u-4/AD05 2
Pracovní náplň pokojské 65-u-2/AB80 3
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 276 - 300 z celkového počtu 560 záznamů.