Detail komplexní úlohy Pojišťovnictví

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Pojišťovnictví

Kód úlohy

63-u-4/AC76

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Vazba na vzdělávací modul(y)

Osobní finance

Škola

Obchodní akademie Neveklov, Školní, Neveklov

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

21. 09. 2019 11:06

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

4

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

5

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je seznámení žáků s fungováním pojišťovnictví. Je zaměřena především na životní pojištění. 

Úloha obsahuje zadání s potřebnými údaji pro vytvoření nabídky životního pojištění a váže se k tematickým celkům finanční trh a osobní finance.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žádná kvalifikace v rámci NSK neodpovídá dané komplexní úloze.

Cíle jsou následující: žáci vyhodnocují, proti kterým rizikům je důležité se chránit a proč, žáci vyplní zdravotní dotazník, žáci chápou podstatu pojištění schopnosti splácet u hypotečního úvěru, žáci se orientují v nabídkách pojišťoven, porovnají je a vyhodnotí.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Studium materiálů (2 h) – výklad učitele s interaktivními prvky, vyhledávání informací v tištěném materiálu i na internetu; vyplnění konkrétního formuláře (1 h); řešení zadaných úloh (1 h).

Metodická doporučení

Provázanost úlohy v rámci předmětu teoretického vyučování (ekonomika, finanční gramotnost), případně práce v počítačové učebně a návštěva poboček vybraných pojišťoven. Potřebné údaje žáci získají od učitele, od zaměstnanců pojišťoven nebo vyhledají na internetových stránkách.

Způsob realizace

teoreticko-praktická

Pomůcky

PC, internet, tištěné materiály, učebnice, čisté papíry, informační a propagační materiály

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žáci vyhodnotí rizika, proti kterým je důležité se chránit, a svůj výběr odůvodní, vyplní zdravotní dotazník, dále vytvoří nabídky životního pojištění u vybraných pojišťoven a sepíšou informace o pojištění schopnosti splácet.

Kritéria hodnocení

Klasifikované výsledky skupinové práce, hodnocení zapojení se jednotlivých žáků během řešení úkolů. (Skupiny předloží nabídky pojištění, sepsané informace o pojištění schopnosti splácet, sepsaná možná rizika, proti kterým se lze chránit a bude provedena diskuze.) Předložení a zdůvodnění životního pojištění. Individuální hodnocení prostřednictvím testu.

Doporučená literatura

Petr Klínský a kol. – Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory středních škol 3. díl, ISBN: 978-80-88057-39-0

Jena Švarcová a kol. – Ekonomie stručný přehled teorie a praxe aktuálně a v souvislostech, Nakladatelství: CEED; ISBN: 9788090343344

internetové stránky s danou problematikou, pobočky pojišťoven

Poznámky

Plnění úkolů probíhá až po získaných teoretických znalostech.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Soňa Veisová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.