Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu ▲ Kód úlohy Počet příloh
Vedení pokladny - pracovní cesty 63-u-4/AB13 2
Vejce 65-u-2/AB63 3
Vejce - využití při přípravě pokrmů 65-u-3/AB30 3
Vektorizace - opakování 34-u-4/AF66 1
Věšák na zeď 82-u-3/AE06 12
Videoklip 82-u-4/AB37 3
Vlastnosti a měření asynchronních motorů 26-u-4/AB60 1
Vlastnosti a měření komutátorových motorů 26-u-4/AB62 1
Vlastnosti a měření stejnosměrných motorů 26-u-4/AB61 1
Vlastnosti a měření synchronních motorů 26-u-4/AB59 1
Vodorovné konstrukce 36-u-3/AE28 3
Vodorovné nosné konstrukce 36-u-2/AA61 3
Vodovodní přípojka a vodoměrná sestava 36-u-3/AH78 3
Vrtání, vyhrubování, vystružování – zhotovení otvorů ø28H8 a ø38H8 23-u-3/AE23 4
Vyhledávání úniků plynu 36-u-3/AF53 7
Výpočet mezd a s tím související mzdová agenda 63-u-4/AH89 8
Výpočet rozměrů ozubení 23-u-4/AD44 3
Výpočet uložení 23-u-3/AD68 4
Výroba dýh a dýhových sesazenek 82-u-3/AA65 5
Výroba součástky MA-u-4/AF82 7
Výroba vánočky 29-u-2/AB68 2
Výrobek a jeho využití v marketingové praxi 63-u-4/AH86 6
Výsadba a ošetřování okrasných keřů na stanovišti 41-u-3/AC06 4
Výsadba okrasných dřevin 41-u-2/AD36 5
Výsadba ovocných dřevin 41-u-3/AB99 5
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 476 - 500 z celkového počtu 560 záznamů.