Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK ▲
Adobe Photoshop pro 1. ročník 34-m-3/AA66 Ne
Adobe Photoshop pro 2. ročník 34-m-3/AA67 Ne
Vedení lidí a motivace 63-m-4/AA68 Ne
Vnitrofiremní komunikace a týmová práce 63-m-4/AA69 Ne
Tvorba a úprava databáze s použitím DDL a manipulace se záznamy s pomocí DML 18-m-4/AA70 Ne
Daňové povinnosti OSVČ 63-m-4/AA71 Ne
Jsme zaměstnanci 63-m-4/AA72 Ne
Mikroprocesorová technika 8 bitů 18-m-4/AA74 Ne
Číslicová technika - kombinační a sekvenční obvody 18-m-4/AA75 Ne
Mikroprocesorová technika 32 bitů 18-m-4/AA76 Ne
Stavové automaty 18-m-4/AA77 Ne
Projektování informačního systému 18-m-4/AA78 Ne
Embedded systémy 18-m-4/AA79 Ne
Síť internetu věcí 18-m-4/AA80 Ne
Hardware počítače s bezdrátovou sítí 18-m-4/AA81 Ne
MS Access - formuláře a sestavy v návrhovém zobrazení 18-m-4/AA82 Ne
MS Access - tvorba tabulek – obecné a vyhledávací vlastnosti tabulek, dotazy v návrhovém zobrazení 18-m-4/AA83 Ne
Účtování finančního majetku a bankovních úvěrů 63-m-4/AA84 Ne
Zúčtovací vztahy 63-m-4/AA85 Ne
Jazyk SQL - funkce a operátory příkazu SELECT v Oracle 18-m-4/AA94 Ne
Výživa a hnojení rostlin v zahradnictví 41-m-3/AA95 Ne
Listnaté opadavé dřeviny 41-m-3/AA96 Ne
Ochrana rostlin 41-m-3/AA97 Ne
Jehličnany a stálezelené dřeviny 41-m-3/AB02 Ne
Stavby v zahradních a krajinářských úpravách 41-m-3/AB03 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 51 - 75 z celkového počtu 1158 záznamů.