Detail modulu Adobe Photoshop pro 2. ročník

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Adobe Photoshop pro 2. ročník

Kód modulu

34-m-3/AA67

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Komplexní úloha

Digitální fotografie II - Produkt a portrét

Obory vzdělání - poznámky

34-53-H/01 Reprodukční grafik

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulu Adobe Photoshop pro 1. ročník

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro pokročilé uživatele počítačového programu Adobe Photoshop. Jeho cílem je opakování znalostí z předchozího modulu Adobe Photoshop pro 1. ročník, nabytí nových poznatků a seznámení se s novými funkcemi programu. Součástí modulu je i pořizování vlastních fotografií pomocí digitálních fotoaparátů (zrcadlovek).

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z odborných kompetencí definovaných v RVP 34-53-H/01 Reprodukční grafik a 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média.

Žák:

 • používá základní a pokročilé nástroje pro tvorbu dokumentů
 • vytváří vrstvy a vrstvy úprav a uvede jejich význam
 • používá retušovací nástroje
 • vytvoří nový dokument, zvolí barevný režim, rozlišení a formát
 • používá masky a inteligentní objekty
 • používá nejčastější klávesové zkratky
 • uloží data do formátu .psd nebo jiných dle potřeby

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Základní nástroje a nový dokument

 • velikost obrazu, rozlišení a barevný režim
 • Obdélníkový výběr, Elipsový výběr, Laso, Kouzelná hůlka, Mazání pozadí, Guma, Masky, Kanály, přidávání a odebírání výběru pomocí kláves ALT a SHIFT
 • vrstvy a vrstvy úprav, skupiny vrstev
 • efekty, rozostření, zostření, filtry
 • monochromatické obrázky, duplex

2. Ostatní nástroje

 • Retušovací štětec a Bodový retušovací štětec, Záplata
 • Klonovací razítko
 • Štětec
 • Akce a dávka
 • Kolorování
 • Úrovně, křivky

3. Cvičné práce

 • retuš krajiny
 • retuš portrétu
 • produktová fotografie
 • portrétní fotografie
 • tvorba MockUpu
 • návrh webové stránky

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky:

A. Metody slovní:

 • Monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • Dialogické metody (rozhovor, diskuse)

B. Metody názorně demonstrační:

 • Předvádění (a opakování žáků po učiteli)
 • Projekce

C. Metody praktické:

 • Nácvik pracovních dovedností

Výsledek učení: používá základní a pokročilé nástroje pro tvorbu dokumentů

 • žák pracuje s předpřipraveným dokumentem v grafickém programu, ve kterém si opakuje znalosti základních nástrojů a seznámí se s dalšími nástroji
 • žák napodobuje práci učitele a používá základní a pokročilé nástroje

Výsledek učení: vytváří vrstvy a vrstvy úprav a uvede jejich význam

 • žák vytvoří nebo duplikuje vrstvy podle potřeby
 • žák upraví obraz pomocí vrstev úprav

Výsledek učení: používá retušovací nástroje

 • žák retušuje obraz retušovacími nástroji

Výsledek učení: vytvoří nový dokument, zvolí barevný režim, rozlišení a formát

 • žák nastaví nový dokument a definuje jeho barevnost, rozlišení a formát
 • žák rozlišuje mezi barevnými režimy RGB, CMYK a Duplex
 • žák uvede rozlišení obrazu vhodné pro tisk a použití na webu

Výsledek učení: používá masky a inteligentní objekty

 • žák vytváří masky a upravuje je pro potřeby retušování nebo výběru
 • žák vytváří inteligentní objekty
 • žák vytváří jednotlivé úlohy (MockUp vizitky, MockUp letáku) samostatně

Výsledky učení: používá nejčastější klávesové zkratky

 • žák postupně spolu s nástroji používá klávesové zkratky

Výsledky učení: uloží data do formátu .psd nebo jiných dle potřeby

 • žák rozlišuje mezi formáty .psd, .jpg, .png, RAW a uloží data podle potřeby dalšího použití

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v rámci odborného výcviku. Doporučuje se vyučovat v 2. ročníku.

Vazba na obory vzdělání:

 • 34-53-H/01 Reprodukční grafik
 • 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Samostatná práce žáků: vytvoření dokumentu, uložení do formátu .psd, fotografování do .jpeg a RAW

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení využitelná pro hodnocení v rámci odborného výcviku:

 • správné užití vrstev a nástrojů pro výběr, používání masek
 • správné nastavení parametrů fotoaparátu, expozice

Modul žák absolvuje po úspěšném dokončení všech cvičení.

Doporučená literatura

Oficiální výukový kurz:

Andrew Faulkner, Conrad Chavez. Adobe Photoshop CC. Computer Press, Brno 2017. ISBN 978-80-251-4741-2

Neoficiální videa:

DTPko. Skoro dokonalé maskování v Adobe Photoshop 2018 - CZ tutorial. Publikováno na YouTube 29. 10. 2017

https://www.youtube.com/watch?v=G_8GEIdPY6o

Ladislav Ječmínek. Základy v Adobe Photoshop - vrstvy a masky. Publikováno na YouTube 21. 9. 2014

https://www.youtube.com/watch?v=LDRTFlnDxQY

Ladislav Ječmínek. Profesionální retuše ženské pleti. Publikováno na YouTube 18. 6. 2013

https://www.youtube.com/watch?v=dva2ePYkuEo&t=6s

Ladislav Ječmínek. Profesionální retuše ženské pleti 2. Publikováno na YouTube 29. 8. 2013

https://www.youtube.com/watch?v=orlZzaTElyQ

Ladislav Ječmínek. Jak na HDR efekt ve fotografii. Publikováno na YouTube 30. 5. 2013

https://www.youtube.com/watch?v=g6TpCRjoeu8&t=4s

Vector Slate I Graphic Design Tutorials. How to Design Mockup in Photoshop I Adobe Photoshop Tutorial. Publikováno na YouTube 14. 11. 2017

https://www.youtube.com/watch?v=f5FRcbfHKck

Poznámky

Potřebné vybavení:

Adobe Photoshop CC (2018, nebo starší verze)

Digitální fotoaparát (zrcadlovka)

Základní fotografický set (světla, pozadí, stůl s nekonečným pozadím)

Doporučené vybavení:

Grafický tablet

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Jiřička. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné