Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK ▲
Závlaha a obdělávání půdy v ovocných sadech 41-m-3/AK21 Ne
Řezání, hoblování, dlabání, krabicové a rámové spoje 82-m-3/AA18 Ne
Speciální využití zeleně 41-m-3/AH65 Ne
Ochrana rostlin – choroby 41-m-3/AK22 Ne
Brousící materiály, leštící prostředky a nátěrové hmoty 82-m-3/AA19 Ne
Bezpečnost jízdy motorovými vozidly skupiny T 41-m-3/AC62 Ne
Zkoušky vlastností technických materiálů 23-m-3/AF19 Ne
Základy tvorby zahrady a krajiny 41-m-3/AH66 Ne
Ochrana rostlin – škůdci a plevele 41-m-3/AK23 Ne
Lepidla, pryskyřice, impregnační a konzervační látky 82-m-3/AA20 Ne
Motorová vozidla pro skupinu T 41-m-3/AC63 Ne
Zkoušky vlastností technických materiálů E 23-m-2/AF20 Ne
Pěstování dvouletek, cibulnatých a hlíznatých květin 41-m-3/AH67 Ne
Sklizeň a posklizňová úprava zeleniny 41-m-3/AK24 Ne
Ohýbání dřeva 82-m-3/AA21 Ne
Konstruované písmo 82-m-4/AC64 Ne
Zobrazovací metody a druhy promítání 23-m-3/AF21 Ne
Pěstování hrnkových květin 41-m-3/AH68 Ne
Tvorba zeleně 41-m-3/AK25 Ne
Dřeviny 82-m-3/AA22 Ne
Nácvik psaní perem 82-m-4/AC65 Ne
Zobrazování strojních součástí I 23-m-3/AF22 Ne
Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat 41-m-4/AH69 Ne
Pěstování květin a zeleně k řezu 41-m-3/AK26 Ne
Makroskopická a mikroskopická stavba dřeva 82-m-3/AA23 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 51 - 75 z celkového počtu 1158 záznamů.