Vzdělávací moduly

Název modulu ▲ Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Hospodaříme s přebytkem SV-m-3/AG90 Ne
Informační systémy (M) IN-m-4/AM68 Ne
Kde se umění daří UK-m-4/AL18 Ne
Kombinatorika a pravděpodobnost MA-m-4/AJ33 Ne
Komplexní čísla MA-m-4/AI59 Ne
Komplexní úlohy MA-m-4/AI64 Ne
Komunikace v obchodě a službách SV-m-3/AP30 Ne
Kultura UK-m-3/AH18 Ne
Kulturní region UK-m-4/AL19 Ne
Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice v aplikacích MA-m-4/AI65 Ne
Lineární algebra MA-m-4/AI66 Ne
Listening with comprehension CJ-m-3/AB82 Ne
Listening with comprehension (Poslech s porozuměním) CJ-m-4/AL89 Ne
Literární teorie UK-m-4/AL20 Ne
Literární text UK-m-4/AL21 Ne
Literatura v souvislostech UK-m-4/AL22 Ne
Logika a teorie množin MA-m-4/AI67 Ne
Měření a práce s měřidly 23-m-3/AH04 Ne
Míčové hry (E) ZD-m-2/AD40 Ne
Míčové hry (H) ZD-m-3/AG94 Ne
Míčové hry – netradiční (M) ZD-m-4/AL70 Ne
Míčové hry – tradiční (M) ZD-m-4/AL68 Ne
Mimořádné události (M) ZD-m-4/AL77 Ne
Mluvíme správně česky (E) ČJ-m-2/AD14 Ne
Mluvíme správně česky (H) ČJ-m-3/AG76 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 76 - 100 z celkového počtu 205 záznamů.