Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu ▲ Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Adresace subsítí IPv4 18-m-4/AB69 Ne
Směrování IPv4 18-m-4/AB70 Ne
Přenosová média 18-m-4/AB71 Ne
Síťová a transportní vrstva TCP/IP 18-m-4/AB75 Ne
Směrovací protokoly, IPv6 a protokoly aplikační vrstvy TCP/IP 18-m-4/AB76 Ne
Síťové modely: Referenční model ISO/OSI a TCP/IP. 18-m-4/AB89 Ne
Virtuální LAN - VLAN. 18-m-4/AB90 Ne
Přepínání na linkové vrstvě. 18-m-4/AB91 Ne
Bezpečnostní politika a řízení rizik v IT 18-m-4/AD91 Ne
Softwarové inženýrství 18-m-4/AD92 Ne
Síťové modely: Referenční model TCP/IP. 18-m-4/AD93 Ne
Projektové řízení - time management 18-m-4/AD97 Ne
Základní části počítače. 18-m-4/AE49 Ne
Počítačové periferie. 18-m-4/AE50 Ne
Sítě LAN 18-m-4/AF32 Ne
Tvorba podsítí a VLSM. 18-m-4/AF37 Ne
Active Directory - správa uživatelů 18-m-4/AF38 Ne
Lineární prvky a obvody 18-m-4/AG59 Ne
Nelineární součástky 18-m-4/AG61 Ne
Základy hardware 18-m-4/AG62 Ne
Tvorba dynamických www stránek s využitím PHP 18-m-4/AK46 Ne
Aplikace pro geografické vyhledávání kontaktů na OS Android 18-m-4/AP28 Ano
Programování pneumatických a elektropneumatických systémů 18-m-4/AP41 Ano
Programování řídicích jednotek 18-m-4/AP42 Ano
Programování webových aplikací 18-m-4/AP43 Ano
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 26 - 50 z celkového počtu 1158 záznamů.