Detail modulu Active Directory - správa uživatelů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Active Directory - správa uživatelů

Kód modulu

18-m-4/AF38

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Správa uživatelů v Active Directory

Obory vzdělání - poznámky

18-20-M/01 – Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Úspěšné absolvování modulu Operační systémy.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí žáků v oblasti využití služby Active Directory, v tvorbě a nastavení uživatelských účtů, v tvorbě skupin a nastavení členství ve skupinách a v přiřazení uživatelských oprávnění.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. vysvětlí pojem Active Directory;
 2. vysvětlí logické i fyzické struktury sítě AD;
 3. vysvětlí pojem doména;
 4. nainstaluje službu Active Directory;
 5. spustí službu Active Directory;
 6. vytvoří a nastaví uživatelské účty;
 7. vytvoří skupiny a nastaví členství ve skupinách;
 8. přiřadí uživatelská oprávnění.

Modul rozvíjí následující kompetence:

 1. Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě.
 2. Navrhovat a realizovat počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití a s ohledem na zásady kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů;
 3. Diagnostikovat chyby a problémy v síti a navrhovat možné opravy;
 4. Spravovat a administrovat doménu;

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Vysvětlit pojem Active Directory.
 2. Rozdělit logické a fyzické struktury sítě AD.
 3. Instalovat službu Active Directory.
 4. Spustit a nastavit službu Active Directory.
 5. Vytvořit a nastavit uživatelské účty.
 6. Vytvořit skupiny a nastavit členství ve skupinách.
 7. Přiřadit či odebrat uživatelské oprávnění.
 8. Dignostikovat a odstranit případné chyby a problémy v síti.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

 1. frontální vyučování
 2. praktické cvičení

Učební činnosti:

 1. odborný výklad s prezentací
 2. instalace AD do virtuálního prostředí
 3. spuštění a nastavení AD
 4. tvorba a nastavení uživatelských účtů případně skupin
 5. přiřazení uživatelských oprávnění
 6. vlastní činnost žáků při studiu doporučené odborné literatury a studijních materiálů

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá ve vyučovacím předmětu Operační systémy. Doporučuje se vyučovat ve třetím nebo čtvrtém ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické hodnocení spočívá ve vytvoření a nastavení následujících požadavků:

 • Active Directory jako služby;
 • uživatelů a uživatelských účtů v Active Directory;
 • skupin a nastavení členství ve skupinách;
 • přiřazení či odebrání uživatelských oprávnění jednotlivým uživatelům či skupinám.

 

Kritéria hodnocení

Celkové hodnocení je vážený průměr ze zadaných bodů, kde váha jednotlivého bodu je 25%.

 • Úspěšnost řešení zadání spočívá v:
  • nastavení Active Directory dle doporučených parametrů;
  • vytvoření uživatelů a uživatelských účtů;
  • vytvoření skupin a nastavení členství ve skupinách;
  • přiřazení či odebrání uživatelských opránění uživatelům a skupinám.

Doporučená literatura

William R. Stanek: Active Directory - Kapesní rádce administrátora. Computer Press. Brno. ISBN: 978-80-251-2555-7. 2009.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Soňa Kaněrová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné