Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy ▲ Počet příloh
Základy robotiky, programování a algoritmizace v prostředí Lego Mindstorms EV3 CJ-u-4/AF95 0
Sběr a třídění dat (E) IN-u-2/AE96 10
Návrh chytré domácnosti (H) IN-u-3/AI14 1
Půjčovna knih – vytvoření a práce s databází (M) IN-u-4/AE92 7
Komplexní příprava PC k provozu (M) IN-u-4/AE93 3
Šifrování zpráv (M) IN-u-4/AE94 9
Procenta v praxi MA-u-3/AD15 13
Měření a měřidla MA-u-3/AF83 6
Goniometrické funkce MA-u-4/AD12 9
Procenta v praxi – cenné papíry, akcie MA-u-4/AD13 13
Řešení soustav n lineárních rovnic o n neznámých MA-u-4/AD19 8
Základy statistiky MA-u-4/AD21 6
Stereometrie v praxi MA-u-4/AD22 8
Výroba součástky MA-u-4/AF82 7
Hospodaření s odpady PR-u-4/AE89 8
Výzkumný projekt monitorování životního prostředí a jeho prezentace PR-u-4/AE90 29
Šetříme, třídíme, zkoumáme a také vyrábíme PR-u-4/AF92 0
Výuka fyziky s podporou digitálních technologií (M) PR-u-4/AI15 6
Menšiny a multikulturní soužití v ČR SP-u-2/AE86 7
Charta 77 v souvislostech SP-u-4/AE84 10
Judaismus v proměnách věků SP-u-4/AE85 9
Protančit 20. stoletím SP-u-4/AF88 0
Třetí odboj – vznik a budování aktivní rezistence proti komunistickému režimu (odbojová organizace Světlana) SP-u-4/AF89 17
Státní svátky připomínající soudobé dějiny aneb Proč máme volno? SP-u-4/AF90 2
Tvorba vlastních politických stran a školní volby SP-u-4/AF91 1
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 526 - 550 z celkového počtu 560 záznamů.