Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy Počet příloh
Písemná komunikace v anglickém jazyce (formální a neformální písemnosti) CJ-u-4/AC77 1
Programování webových stránek v předmětu Anglický jazyk a s využitím prvků sociálního konstruktivismu CJ-u-4/AE91 2
Půjčovna knih – vytvoření a práce s databází (M) IN-u-4/AE92 7
Komplexní příprava PC k provozu (M) IN-u-4/AE93 3
Šifrování zpráv (M) IN-u-4/AE94 9
Příprava čokoládových ozdob 29-u-3/AE95 3
Sběr a třídění dat (E) IN-u-2/AE96 10
Měření převodu a parametrů náhradního schéma transformátoru 26-u-4/AF39 2
Domovní zvonek 82-u-3/AF40 12
Květinový stolek 82-u-3/AF41 12
Renesanční svícen 82-u-3/AF42 12
Závěs na dveře 82-u-3/AF43 12
Zrcadlo 82-u-3/AF44 12
Luskoviny 41-u-3/AF45 3
Charakteristiky obilovin 41-u-3/AF46 4
Okopaniny 41-u-3/AF47 3
Olejniny 41-u-3/AF48 2
Pícniny 41-u-3/AF49 2
Bezpečná práce v blízkosti elektroinstalací 36-u-3/AF50 3
Bezpečná práce v plynárenství 36-u-3/AF51 18
Součásti plynovodů a měření v plynárenství 36-u-3/AF52 6
Vyhledávání úniků plynu 36-u-3/AF53 7
Zkoušky rozvodů plynu 36-u-3/AF54 4
Meteorologie v praxi 41-u-3/AF55 3
Poznávání osiv, sestavení osevního postupu 41-u-3/AF56 1
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 451 - 475 z celkového počtu 560 záznamů.