Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu ▲ Kód úlohy Počet příloh
Tvorba 2D a 3D konstrukční dokumentace 23-u-4/AD29 4
Tvorba a úprava databáze s použitím jazyka SQL - DDL a manipulace se záznamy s pomocí DML 18-u-4/AA12 3
Tvorba CNC programu II– frézování obrysu pomocí volné kontury 23-u-3/AD66 10
Tvorba CNC programu – frézování pomocí příkazů G0, G1, G2, G3 23-u-3/AE21 8
Tvorba CNC programu – frézování s korekcí, frézovací cykly 23-u-3/AD65 14
Tvorba databáze v MS Access – tabulky, relace, dotazy 18-u-4/AC66 4
Tvorba kalkulačního listu, normování pokrmů 65-u-3/AB50 7
Tvorba návrhu bezdrátové sítě 18-u-4/AC34 3
Tvorba návrhu přepínané sítě 18-u-4/AC32 3
Tvorba návrhu směrované sítě 18-u-4/AC33 3
Tvorba postupu pro rotační součást 23-u-3/AD67 7
Tvorba sítí LAN 18-u-4/AB33 1
Tvorba stavového diagramu 18-u-4/AC63 4
Tvorba uživatelského rozhraní v MS Access 18-u-4/AC67 3
Tvorba vlastních politických stran a školní volby SP-u-4/AF91 1
TZB 36-u-2/AA23 3
Účel a rozdělení hřídelí 39-u-4/AA07 3
Účel, druhy a konstrukce manuálních převodovek 23-u-3/AA47 5
Ukončování, tvarování a odizolování vodičů a kabelů 26-u-4/AC88 2
Úvod do Adobe Illustrator – Kreslicí plátno 34-u-4/AF62 1
Úvod do Adobe InDesign – Hřiště 34-u-4/AB19 4
Úvod do Adobe Photoshop – Základní ovládání 34-u-4/AF63 1
Úvod do digitálního tisku - tisková zakázka 34-u-4/AF64 3
Vady dřeva 82-u-3/AA71 4
Vedení daňové evidence 63-u-4/AA10 13
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 451 - 475 z celkového počtu 560 záznamů.