Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy ▲ Počet příloh
Konstrukční návrh spojek, pružiny a táhla II. 23-u-4/AC28 9
Měření ploch 23-u-4/AC54 4
Návrh a výběr pracovního stroje 23-u-4/AC56 3
Návrh ozubeného kola s přímými čelními zuby 23-u-4/AC68 3
Návrh ocelové konstrukce 23-u-4/AC73 3
Ohýbání plechů – komplexní technická a dokumentační příprava 23-u-4/AC79 4
Práce s technickými normami 23-u-4/AD05 2
Praktické měření strojírenských součástí 23-u-4/AD06 4
Pružnost a pevnost 23-u-4/AD10 3
Technická normalizace 23-u-4/AD20 5
Tvorba 2D a 3D konstrukční dokumentace 23-u-4/AD29 4
Výpočet rozměrů ozubení 23-u-4/AD44 3
Vystřihování součástí z pásů a plechů s celkovým teoretickým základem, technologií a finanční rozvahou 23-u-4/AD45 3
Zobrazování a kótování 23-u-4/AD46 3
Technické parametry hnacího stroje 23-u-4/AD54 3
CAD 2 – sestavy 23-u-4/AD63 3
3D tisk 23-u-4/AD69 1
Broušení 23-u-4/AD70 3
CNC - pracoviště 23-u-4/AD80 2
Hlavolam 23-u-4/AD84 1
Metrologie I - Statistická regulace 23-u-4/AD95 4
Pokročilé obrábění 23-u-4/AD96 3
Postupová práce – konvenční frézování 23-u-4/AD97 2
Postupová práce – konvenční soustružení 23-u-4/AD98 2
Programování CNC strojů 1 – ruční programování 23-u-4/AD99 8
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 101 - 125 z celkového počtu 419 záznamů.