Detail komplexní úlohy Hlavolam

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Hlavolam

Kód úlohy

23-u-4/AD84

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Ruční zpracování kovů - orýsování a dělení

Škola

ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenské, o.z., tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

09. 07. 2019 16:37

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Vypilovat drážky dle výkresu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • správně čte výkres
 • dodrží technologický postup
 • dodrží rozměry dle výkresu
 • splní časový limit

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Ručně vypilovat drážky dle výkresu a kontrola funkčnosti hlavolamu.

Příklad:

 1. Výkres

Metodická doporučení

BOZP při ručním zpracování kovů.

Způsob realizace

Odborné dílny.

Pomůcky

Pracovní stůl, nástroje, měřidla, šest ks materiálu 11 373 o rozměrech 12*12*50.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák samostatně orýsuje a následně vypiluje drážky do 6 ks materiálu a sestaví z nich funkční hlavolam dle přiloženého výkresu.

Kritéria hodnocení

 • 88 – 100 %  1
 • 75 – 87 %    2
 • 63 – 74 %    3
 • 50 – 62 %    4
 • < 50 %         5

Žák splnil na 51% a více.

Doporučená literatura

LEINVEBER, VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. 4. vydání.

Poznámky

1/ Přílohy:

Zadání Hlavolam

 • pilovat drážky dle výkresu a zprovoznit funkčnost hlavolamu.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Josef Hladký. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy