Detail komplexní úlohy 3D tisk

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

3D tisk

Kód úlohy

23-u-4/AD69

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Základy 3D tisku

CAD 2 - sestavy

Škola

ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenské, o.z., tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

04. 07. 2019 23:37

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

4

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Od skeneru až po finální tisk.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • skenuje vhodnou součást
 • sloučí skeny a vytvoří model v STL formátu
 • STL soubor otevře v pgm vygeneruje G code
 • zapne tiskárnu, provede kalibraci, zavede tiskový materiál, předvede orientaci v menu tiskárny
 • popíše nejznámější metody tisku
 • popíše výhody a nevýhody výroby součásti metodou 3D tisku

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Tisk součásti dle skenu a  G codu.

Metodická doporučení

BOZP při práci na 3D tiskárnách

Způsob realizace

Učebna 3D tisku.

Pomůcky

PC s daným SW, skener, 3D tiskárna.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák samostatně provede činnosti podle slovního zadání.

Kritéria hodnocení

Hodnocení:

 • 88 – 100 %     1
 • 75 – 87 %       2
 • 63 – 74 %       3
 • 50 – 62 %       4
 • < 50 %            5

Žák splnil na 51 % a více.

Doporučená literatura

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimír Špicar. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy