Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy ▲ Počet příloh
Tvorba a úprava databáze s použitím jazyka SQL - DDL a manipulace se záznamy s pomocí DML 18-u-4/AA12 3
Návrh vybraných aplikací s operačním zesilovačem 18-u-4/AA20 1
Zapojení elektroinstalačních prvků 18-u-4/AA21 1
Návrh struktury relační databáze školní jídelny 18-u-4/AA27 2
Dotazy v databázi školní jídelny 18-u-4/AA28 2
Kritické faktory úspěchu v návrhu Informačního systému 18-u-4/AA31 2
Síťové modely ISO/OSI a TCP/IP 18-u-4/AA39 2
Konfigurace VLAN 18-u-4/AA40 2
Základní nastavení switche 18-u-4/AA41 2
Návrh a stavba osobního počítače 18-u-4/AA59 3
Instalace a konfigurace periferního zařízení (tiskárny) 18-u-4/AA60 3
Metody analýzy rizik - Bezpečnostní politika 18-u-4/AA85 2
Metody hodnocení kvality softwaru 18-u-4/AA88 2
Příklad vedení projektu – time management 18-u-4/AA93 2
Využití protokolu TCP/IP 18-u-4/AB16 3
Přenosová média v datových sítí 18-u-4/AB22 3
Podsíťování metodou VLSM 18-u-4/AB32 1
Tvorba sítí LAN 18-u-4/AB33 1
Správa uživatelů v Active Directory 18-u-4/AB34 1
Aplikace lineárních prvků 18-u-4/AB56 1
Aplikace nelineárních prvků 18-u-4/AB57 1
Aplikace s polovodičovými součástkami 18-u-4/AB58 1
Praktická úloha v jazyce PHP 18-u-4/AC17 1
Nastavení IPv6 na Cisco IOS 18-u-4/AC19 1
Konfigurace portů 18-u-4/AC20 2
V tabulce nejsou žádné záznamy
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 1 - 25 z celkového počtu 560 záznamů.