Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Stavební materiály a technologie pro pozemní stavby 36-m-4/AF15 Ano
Svislé dělící a svislé nosné konstrukce 36-m-4/AN02 Ano
Technika prostředí staveb 36-m-4/AN47 Ano
Technologické části stavby 36-m-4/AN48 Ano
Zakládání staveb 36-m-4/AN49 Ano
Zastřešení budov 36-m-4/AN50 Ano
Zdravotně technická instalace 36-m-4/AP17 Ano
Vodorovné nosné konstrukce (M) 36-m-4/AP18 Ano
Fair trade 99-m-3/AP19 Ne
Komunikace v obchodě a službách SV-m-3/AP30 Ne
Psychologie SV-m-3/AP31 Ne
Společenské vystupování SV-m-3/AP32 Ne
Co může nastat po požáru (Požární ochrana) 99-m-4/AP33 Ne
Vybavení budov z pohledu požární ochrany 99-m-4/AP34 Ne
Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky prvního stupně 41-m-3/AP35 Ne
Život zachraňující výkony – poskytování první pomoci 99-m-3/AP36 Ne
Vybrané neúrazové a úrazové stavy - poskytování první pomoci 99-m-3/AP37 Ne
Aplikace pro geografické vyhledávání kontaktů na OS Android 18-m-4/AP28 Ano
Dojení krav v rybinové dojírně 41-m-4/AP29 Ano
Chov skotu bez tržní produkce v pastevních areálech 41-m-4/AP38 Ano
Mechanizace 41-m-4/AP39 Ano
Pěstování rostlin 41-m-4/AP40 Ano
Programování pneumatických a elektropneumatických systémů 18-m-4/AP41 Ano
Programování řídicích jednotek 18-m-4/AP42 Ano
Programování webových aplikací 18-m-4/AP43 Ano
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 1101 - 1125 z celkového počtu 1158 záznamů.