Detail modulu Desetiprstová hmatová metoda II

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Desetiprstová hmatová metoda II

Kód modulu

63-m-4/AI13

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

78 - Obecně odborná příprava

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

78-41-M/02 Ekonomické lyceum

63-41-M/02 Obchodní akademie

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulu Desetiprstová hmatová metoda I

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obecným cílem modulu je seznámit žáky s prstokladem při psaní číslic na numerické klávesnici, a zvládnout psaní cizojazyčných a odborných textů, psaní podle diktátu.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • píše číslice hmatovou metodou na číselné klávesnici
 • opisuje cizojazyčné texty
 • opisuje odborné texty s vysokou přesností (min. 99,2 %) a rychlostí (min. 170 čistých úhozů za minutu)
 • píše podle diktátu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • číslice na numerické klávesnici
 • cizojazyčné a odborné texty

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • využití informační a komunikační technologie (výuka probíhá v učebně s výpočetní technikou)
 • využití výukových programů a programů s možností vkládání vlastních textů
 • využití učebnic, odborných časopisů a připravených textů
 • psaní podle diktátu
 • soutěže – skupinové, školní, krajské, republikové

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník nebo 2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Způsob ověřování výsledků dle zvoleného výukového programu či učebnice:

 • opisy textů s časovým limitem 10 a více minut,
 • opisy cizojazyčných textů s časovým limitem,
 • hodnoticí možnosti výukového programu,
 • psaní podle diktátu.

Kritéria hodnocení

 • opis cizojazyčných a odborných textů dle stanovených kritérií
 • psaní podle diktátu

Celkové hodnocení uspěl – neuspěl.

Uspěl:

 • žák zvládl psát odborné a cizojazyčné texty dle stanovených kritérií (rychlost a přesnost)
 • žák zvládl psát dle diktátu dle stanovených kritérií

Celkové hodnocení nesmí být nižší než 50 %.

Doporučená literatura

časopis Rozhledy (NÚV – STÚ)

Texty pro opisy – kolektiv autorů, Praha, NÚV – STÚ

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Bonhardová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné