Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu ▲ Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Projekce teorie do praxe 18-m-4/AP44 Ano
Prototyp chlazení pomocí Peltiérových článků 18-m-4/AP45 Ano
Sestavení modelu výtahu včetně řízení pomocí PLC 18-m-4/AP46 Ano
Tvorba webových aplikací a rozhraní 18-m-4/AP47 Ano
BOZP 2 obrábění na konvenčních obráběcích strojích E 23-m-2/AE51 Ne
Hnací stroje E 23-m-2/AE53 Ne
Kótování, zápis struktury povrchu E 23-m-2/AE55 Ne
Lícování E 23-m-2/AE57 Ne
Měření strojních součástí E 23-m-2/AE59 Ne
Nerozebíratelné spoje E 23-m-2/AE61 Ne
Obrábění na konvenčních strojích – soustružení E 23-m-2/AE65 Ne
Obrábění na konvenčních strojích - vrtání, vyhrubování, vystružování E 23-m-2/AE75 Ne
Pneumatické mechanismy – Pneumatika E 23-m-2/AE76 Ne
Pomocné materiály E 23-m-2/AE80 Ne
Pomocné materiály (brusiva, maziva, nátěrové hmoty) 23-m-2/AE81 Ne
Pracovní stroje E 23-m-2/AE83 Ne
Prášková metalurgie E 23-m-2/AE84 Ne
Prášková metalurgie (slinuté karbidy) 23-m-2/AE85 Ne
Prvky a agregáty strojů E 23-m-2/AE86 Ne
Převody E 23-m-2/AE87 Ne
Rozebíratelné spoje E 23-m-2/AE89 Ne
Řezné kapaliny 23-m-2/AE91 Ne
Součásti k přenosu sil E 23-m-2/AE93 Ne
Technická normalizace E 23-m-2/AE95 Ne
Technické materiály-nekovy E 23-m-2/AE98 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 51 - 75 z celkového počtu 1158 záznamů.