Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy ▲ Počet příloh
Instalační zóny v koupelnách a umývacím prostoru 26-u-3/AA17 3
Měření V-A charakteristik diod 26-u-3/AA18 13
Osciloskop a jeho využití 26-u-3/AA19 12
Lištová elektroinstalace 26-u-3/AA24 4
Kabelová koncovka 26-u-3/AA25 2
Základní definice v elektrotechnice 26-u-3/AA29 1
Základní elektrotechnické normy ČSN 26-u-3/AA30 0
Základní pasivní prvky - rezistor, cívka, kondenzátor 26-u-3/AB52 22
Derivační a integrační článek 26-u-3/AB53 16
Rozdělení, vlastnosti a použití zesilovačů 26-u-3/AB54 19
Pohony elektromobilů 26-u-3/AB70 1
Nabíjení elektromobilů 26-u-3/AB71 1
Řezání kov materiálů ruční rámovou pilkou – praktické vyučování v OV 26-u-3/AC52 8
Elektrické přístroje nízkého napětí 26-u-3/AC82 3
Instalace elektroměrového rozváděče 26-u-3/AC83 5
Navržení a instalace rozběhu Y D (hvězda trojúhelník) 26-u-3/AC84 5
Zapojení světelných obvodů 26-u-3/AC85 5
Měření elektrického proudu a elektrického napětí na zařízeních 26-u-3/AC86 2
Zapojení svítidla ovládaného střídavými a křížovými přepínači 26-u-3/AC87 2
Elektrostatika – veličiny, silové působení, kondenzátory, dielektrika 26-u-3/AC89 10
Měření na analogových měřicích přístrojích 26-u-3/AC91 5
Metody měření odporu 26-u-3/AC92 5
Připojení venkovní jednotky tepelného čerpadla 26-u-3/AC93 3
Ochrana před bleskem a praktická montáž hromosvodu 26-u-3/AC94 3
Materiály pro magnetické obvody 26-u-3/AC95 9
V tabulce nejsou žádné záznamy
  • Začátek
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 151 - 175 z celkového počtu 560 záznamů.