Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy ▼ Počet příloh
Programování aplikace s Embedded systémem 18-u-4/AC40 10
Projektování informačního systému 18-u-4/AC39 2
Sestavení PC, instalace ovladačů a OS 18-u-4/AC37 6
Návrh implementace bezpečnosti datové sítě 18-u-4/AC36 3
Tvorba návrhu bezdrátové sítě 18-u-4/AC34 3
Tvorba návrhu směrované sítě 18-u-4/AC33 3
Tvorba návrhu přepínané sítě 18-u-4/AC32 3
Podsíťování s proměnnou délkou masky – VLSM 18-u-4/AC24 3
Konfigurace směrovacích protokolů na Cisco IOS 18-u-4/AC23 2
Konfigurace směrovače a nastavení směrovacích protokolů 18-u-4/AC22 2
Konfigurace portů 18-u-4/AC20 2
Nastavení IPv6 na Cisco IOS 18-u-4/AC19 1
Praktická úloha v jazyce PHP 18-u-4/AC17 1
Aplikace s polovodičovými součástkami 18-u-4/AB58 1
Aplikace nelineárních prvků 18-u-4/AB57 1
Aplikace lineárních prvků 18-u-4/AB56 1
Správa uživatelů v Active Directory 18-u-4/AB34 1
Tvorba sítí LAN 18-u-4/AB33 1
Podsíťování metodou VLSM 18-u-4/AB32 1
Přenosová média v datových sítí 18-u-4/AB22 3
Využití protokolu TCP/IP 18-u-4/AB16 3
Příklad vedení projektu – time management 18-u-4/AA93 2
Metody hodnocení kvality softwaru 18-u-4/AA88 2
Metody analýzy rizik - Bezpečnostní politika 18-u-4/AA85 2
Instalace a konfigurace periferního zařízení (tiskárny) 18-u-4/AA60 3
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 526 - 550 z celkového počtu 560 záznamů.