Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK
MS Access - tvorba tabulek – obecné a vyhledávací vlastnosti tabulek, dotazy v návrhovém zobrazení 18-m-4/AA83 Ne
Účtování finančního majetku a bankovních úvěrů 63-m-4/AA84 Ne
Zúčtovací vztahy 63-m-4/AA85 Ne
Vytváření návrhů a struktury přepínaných sítí 18-m-4/AA86 Ano
Vytváření návrhů a struktury směrovaných sítí 18-m-4/AA87 Ano
Vytváření návrhů a struktury bezdrátových sítí 18-m-4/AA88 Ano
Návrh a implementace bezpečnosti datových sítí 18-m-4/AA89 Ano
Uvádění počítačových sítí do provozu a nastavování jejich parametrů 18-m-4/AA90 Ano
Monitorování provozu počítačových sítí 18-m-4/AA91 Ano
Detekování chyb a snížení průchodnosti sítí 18-m-4/AA92 Ano
Modelování databází a fyzický návrh databáze 18-m-4/AA93 Ano
Jazyk SQL - funkce a operátory příkazu SELECT v Oracle 18-m-4/AA94 Ne
Výživa a hnojení rostlin v zahradnictví 41-m-3/AA95 Ne
Listnaté opadavé dřeviny 41-m-3/AA96 Ne
Ochrana rostlin 41-m-3/AA97 Ne
Pěstování venkovních květin 41-m-3/AA98 Ano
Rozmnožování zeleniny, její výsadba a ošetřování 41-m-3/AA99 Ano
Výsadba ovocných dřevin a jahodníku a ošetření po výsadbě 41-m-3/AB01 Ano
Jehličnany a stálezelené dřeviny 41-m-3/AB02 Ne
Stavby v zahradních a krajinářských úpravách 41-m-3/AB03 Ne
Základy floristiky 41-m-3/AB04 Ne
Broušení 82-m-3/AB05 Ano
Výsadba a ošetřování okrasných dřevin na stanovišti 41-m-3/AB06 Ano
Zakládání a ošetřování trávníků 41-m-3/AB07 Ano
Tématická a příležitostní floristika 41-m-3/AB08 Ano
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 76 - 100 z celkového počtu 1158 záznamů.