Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK ▼
Stavové automaty 18-m-4/AA77 Ne
Projektování informačního systému 18-m-4/AA78 Ne
Embedded systémy 18-m-4/AA79 Ne
Síť internetu věcí 18-m-4/AA80 Ne
Hardware počítače s bezdrátovou sítí 18-m-4/AA81 Ne
MS Access - formuláře a sestavy v návrhovém zobrazení 18-m-4/AA82 Ne
MS Access - tvorba tabulek – obecné a vyhledávací vlastnosti tabulek, dotazy v návrhovém zobrazení 18-m-4/AA83 Ne
Účtování finančního majetku a bankovních úvěrů 63-m-4/AA84 Ne
Zúčtovací vztahy 63-m-4/AA85 Ne
Jazyk SQL - funkce a operátory příkazu SELECT v Oracle 18-m-4/AA94 Ne
Výživa a hnojení rostlin v zahradnictví 41-m-3/AA95 Ne
Listnaté opadavé dřeviny 41-m-3/AA96 Ne
Ochrana rostlin 41-m-3/AA97 Ne
Jehličnany a stálezelené dřeviny 41-m-3/AB02 Ne
Stavby v zahradních a krajinářských úpravách 41-m-3/AB03 Ne
Základy floristiky 41-m-3/AB04 Ne
Hybridní vozidla 39-m-4/AB10 Ne
BOZP, hygiena práce a požární bezpečnost 39-m-4/AB11 Ne
Elektroinstalace v občanské a bytové výstavbě 26-m-3/AB12 Ne
Elektrotechnická dokumentace – bytová instalace 26-m-3/AB13 Ne
Základní elektromontážní práce – zapojování spínačů 26-m-4/AB14 Ne
Elektrické rozvody v budovách 26-m-3/AB15 Ne
Základní elektrotechnické normy ČSN 26-m-3/AB16 Ne
Přípojky nízkého napětí 26-m-3/AB17 Ne
Základní pojmy v elektrotechnice 26-m-3/AB18 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
  • Začátek
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 14
  • 15
  • 16
  • ...
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 276 - 300 z celkového počtu 1158 záznamů.