Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Projevy umění: Vzdor a vzpoura UK-m-4/AL32 Ne
Projevy umění: Zakazované UK-m-4/AL33 Ne
Projevy umění: Žena v literatuře UK-m-4/AL34 Ne
Člověk v demokratické společnosti: současnost a dějiny 20.‒21. století SP-m-4/AL56 Ne
Etické a filozofické tázání SP-m-4/AL58 Ne
Právní záležitosti (M/L0) SP-m-4/AL60 Ne
Soužití v lidském společenství: současnost a dějiny 20.‒21. století SP-m-4/AL61 Ne
Svět v souvislostech: současnost a dějiny 20.–21. století SP-m-4/AL62 Ne
Míčové hry – tradiční (M) ZD-m-4/AL68 Ne
Míčové hry – netradiční (M) ZD-m-4/AL70 Ne
Gymnastika, úpoly, tanec (M) ZD-m-4/AL71 Ne
Atletika (M) ZD-m-4/AL72 Ne
Tělesná cvičení a pohybové hry (M) ZD-m-4/AL73 Ne
Sporty v přírodě, Lyžařský kurz, Péče o zdraví (M) ZD-m-4/AL74 Ne
První pomoc (M) ZD-m-4/AL75 Ne
Zdravý životní styl (M) ZD-m-4/AL76 Ne
Mimořádné události (M) ZD-m-4/AL77 Ne
Cizí jazyky – interakce (M) CJ-m-4/AL88 Ne
Listening with comprehension (Poslech s porozuměním) CJ-m-4/AL89 Ne
Odborný cizí jazyk CJ-m-4/AL90 Ne
Reading with comprehension (M) CJ-m-4/AL91 Ne
Speaking (Mluvení) CJ-m-4/AL92 Ne
Writing (M) CJ-m-4/AL93 Ne
Efektivní postup (E) IN-m-2/AM59 Ne
Sběr a zpracování dat (E, H) IN-m-2/AM60 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 151 - 175 z celkového počtu 205 záznamů.