Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu ▲ Kód úlohy Počet příloh
Programování webových stránek v předmětu Anglický jazyk a s využitím prvků sociálního konstruktivismu CJ-u-4/AE91 2
Protančit 20. stoletím SP-u-4/AF88 0
Půjčovna knih – vytvoření a práce s databází (M) IN-u-4/AE92 7
Reálie UK a USA, praktické využití obchodní angličtiny a anglické verze programu Autodesk CJ-u-4/AF93 0
Řešení soustav n lineárních rovnic o n neznámých MA-u-4/AD19 8
Sběr a třídění dat (E) IN-u-2/AE96 10
Šetříme, třídíme, zkoumáme a také vyrábíme PR-u-4/AF92 0
Šifrování zpráv (M) IN-u-4/AE94 9
Sledování a analýza vlastní pohybové aktivity s použitím nových technologií ZD-u-4/AF96 3
Státní svátky připomínající soudobé dějiny aneb Proč máme volno? SP-u-4/AF90 2
Stereometrie v praxi MA-u-4/AD22 8
Třetí odboj – vznik a budování aktivní rezistence proti komunistickému režimu (odbojová organizace Světlana) SP-u-4/AF89 17
Turnaj v nohejbalu ZD-u-4/AE82 5
Tvorba vlastních politických stran a školní volby SP-u-4/AF91 1
Výroba součástky MA-u-4/AF82 7
Výuka fyziky s podporou digitálních technologií (M) PR-u-4/AI15 6
Výzkumný projekt monitorování životního prostředí a jeho prezentace PR-u-4/AE90 29
Základy robotiky, programování a algoritmizace v prostředí Lego Mindstorms EV3 CJ-u-4/AF95 0
Základy statistiky MA-u-4/AD21 6
Zjištění úrovně životního stylu žáků ZD-u-4/AE83 1
Zmapování pracovních příležitostí ve svém okolí SV-u-4/AF84 0
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 26 - 46 z celkového počtu 46 záznamů.