Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu ▲ Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Cizí jazyky – interakce (M) CJ-m-4/AL88 Ne
Listening with comprehension (Poslech s porozuměním) CJ-m-4/AL89 Ne
Odborný cizí jazyk CJ-m-4/AL90 Ne
Reading with comprehension (M) CJ-m-4/AL91 Ne
Speaking (Mluvení) CJ-m-4/AL92 Ne
Writing (M) CJ-m-4/AL93 Ne
Efektivní postup (E) IN-m-2/AM59 Ne
Sběr a zpracování dat (E, H) IN-m-2/AM60 Ne
Algoritmus a příprava programu (H) IN-m-3/AM62 Ne
Práce s databázemi a informačními systémy (H) IN-m-3/AM63 Ne
Sběr a zpracování dat (H) IN-m-3/AM64 Ne
Počítač a jeho zabezpečení (H) IN-m-3/AM65 Ne
Sestavení počítadla – algoritmizace (M) IN-m-4/AM66 Ne
Data, informace a model problému (M, H) IN-m-4/AM67 Ne
Informační systémy (M) IN-m-4/AM68 Ne
Počítač a jeho ovládání (M) IN-m-4/AM69 Ne
Geometrie MA-m-2/AD45 Ne
Data a funkce v souvislostech MA-m-2/AD46 Ne
Algebraické výrazy a rovnice v souvislostech MA-m-2/AD48 Ne
Finanční matematika a finanční gramotnost (E) MA-m-2/AD51 Ne
Operace s čísly (Aritmetika) (E) MA-m-2/AD52 Ne
Číselné a algebraické výrazy (H) MA-m-3/AH05 Ne
Finanční matematika a finanční gramotnost (H) MA-m-3/AH06 Ne
Funkce (H) MA-m-3/AH07 Ne
Geometrie v prostoru (H) MA-m-3/AH11 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 51 - 75 z celkového počtu 205 záznamů.