Vzdělávací moduly

Název modulu ▲ Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Zdravý životní styl (M) ZD-m-4/AL76 Ne
Zdroje elektrické energie v motorových vozidlech 26-m-3/AH45 Ne
Zdvihací, dopravní a manipulační technika 23-m-3/AI76 Ne
Železobeton - kreslení železobetonových konstrukcí 36-m-3/AI31 Ne
Zemní práce 36-m-3/AI53 Ne
Zesilovače elektrických signálů 26-m-3/AD70 Ne
Zhotovení reliéfu, plastiky nebo sochy dle výtvarného návrhu 82-m-4/AC73 Ne
Zhotovení truhlářských výrobků dle výtvarného návrhu 82-m-3/AD69 Ne
Zhotovení výrobků dle technické dokumentace 82-m-3/AD67 Ano
Život zachraňující výkony – poskytování první pomoci 99-m-3/AP36 Ne
Životní cyklus informačního systému 18-m-4/AB26 Ne
Zkoušky materiálu 82-m-3/AM24 Ne
Zkoušky plynovodů 36-m-3/AL98 Ne
Zkoušky vlastností technických materiálů 23-m-3/AF19 Ne
Zkoušky vlastností technických materiálů E 23-m-2/AF20 Ne
Zobrazovací metody a druhy promítání 23-m-3/AF21 Ne
Zobrazování strojních součástí I 23-m-3/AF22 Ne
Zobrazování strojních součástí II 23-m-3/AF24 Ne
Zoohygiena a prevence chorob 41-m-4/AI63 Ne
ZP Žákovské projekty (H) 41-m-3/AH96 Ne
ZP Žákovské projekty – Agropodnikání (M) 41-m-4/AK92 Ne
ZP Žákovské projekty – Strojírenství (M) 23-m-4/AK90 Ne
Zpracování a úprava polotovarů 65-m-3/AF63 Ano
Zpracování a úprava polotovarů E 65-m-2/AJ04 Ano
Zpracování a úprava polotovarů KA5 65-m-3/AP76 Ano
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 1126 - 1150 z celkového počtu 1158 záznamů.