Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK ▲
Pevnostní výpočty kovových konstrukcí jednoduše namáhaných 23-m-4/AE03 Ne
Pevnostní výpočty strojních součástí jednoduše namáhaných 23-m-4/AE04 Ne
Pracovní stroje 23-m-3/AE05 Ne
Praktické měření strojírenských součástí 23-m-4/AE06 Ne
Projektování a konstruování pomocí 3D technologie 23-m-3/AE07 Ne
Pružnost a pevnost 23-m-4/AE08 Ne
Fauvismus, expresionismus 82-m-4/AE09 Ne
Kubismus, futurismus 82-m-4/AE10 Ne
Prvky a agregáty strojů 23-m-4/AE11 Ne
Statika 23-m-4/AE12 Ne
Dadaismus, surrealismus 82-m-4/AE13 Ne
Systém řízení a certifikace jakosti 23-m-4/AE14 Ne
Technická normalizace ve strojírenství 23-m-3/AE15 Ne
Vystřihování součástí z pásů a plechů s celkovým teoretickým základem, technologií a finanční rozvahou 23-m-3/AE21 Ne
Měření součástí I. 23-m-3/AE22 Ne
Obrábění na konvenčních strojích – soustružení ostrých vnitřních a vnějších závitů 23-m-3/AE23 Ne
Obrábění na konvenčních strojích - vrtání, vyhrubování, vystružování 23-m-3/AE33 Ne
Obrábění na konvenčních strojích – rybinové drážky, drážky T 23-m-3/AE34 Ne
Programy pro CNC a jejich skladba 23-m-3/AE35 Ne
Ruční zpracování kovů – ruční obrábění 23-m-3/AE36 Ne
Ruční zpracování kovů - orýsování a dělení 23-m-3/AE37 Ne
Ruční zpracování kovů – výroba děr 23-m-3/AE38 Ne
Stroje pro zpracování plastů a tlakové lití 23-m-4/AE39 Ne
Abstraktní umění, neoplasticismus, kinetické umění, op art, pop art 82-m-4/AE40 Ne
Postmoderna, akční umění, land art, angažované umění 82-m-4/AE41 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
  • Začátek
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12
  • 14
  • 16
  • 17
  • 18
  • ...
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 326 - 350 z celkového počtu 1158 záznamů.