Komplexní úlohy

Název komplexní úlohy/projektu Kód úlohy ▲ Počet příloh
Konfigurace směrovače a nastavení směrovacích protokolů 18-u-4/AC22 2
Konfigurace směrovacích protokolů na Cisco IOS 18-u-4/AC23 2
Podsíťování s proměnnou délkou masky – VLSM 18-u-4/AC24 3
Tvorba návrhu přepínané sítě 18-u-4/AC32 3
Tvorba návrhu směrované sítě 18-u-4/AC33 3
Tvorba návrhu bezdrátové sítě 18-u-4/AC34 3
Návrh implementace bezpečnosti datové sítě 18-u-4/AC36 3
Sestavení PC, instalace ovladačů a OS 18-u-4/AC37 6
Projektování informačního systému 18-u-4/AC39 2
Programování aplikace s Embedded systémem 18-u-4/AC40 10
Instalace a konfigurace OS pro IoT 18-u-4/AC46 10
Instalace, konfigurace a správa sítě 18-u-4/AC47 3
Monitorování provozu počítačové sítě 18-u-4/AC48 3
Detekce chyb v počítačové síti 18-u-4/AC49 3
Režimy čítače T0 u KL46Z 18-u-4/AC60 15
Režimy čítače/časovače T1 u ATmega2560 18-u-4/AC61 8
Synchronní čítače ve VHDL 18-u-4/AC62 7
Tvorba stavového diagramu 18-u-4/AC63 4
Modelování databází, návrh Entitně-relačního modelu a fyzický návrh databáze 18-u-4/AC64 4
SQL dotazy – použití operátorů, funkcí, výrazů 18-u-4/AC65 5
Tvorba databáze v MS Access – tabulky, relace, dotazy 18-u-4/AC66 4
Tvorba uživatelského rozhraní v MS Access 18-u-4/AC67 3
Komunikační periferie mikrokontroléru KL46Z 18-u-4/AE50 6
Mikrokontrolér ARM - KL46Z 18-u-4/AE51 11
AD a DA převodníky mikrokontroléru KL46Z 18-u-4/AE53 8
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 26 - 50 z celkového počtu 560 záznamů.