Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK ▲
Volba řezných podmínek 23-m-3/AF09 Ne
Základy plynárenství 36-m-3/AM70 Ne
Výroba součástí – technologické postupy 23-m-3/AF10 Ne
Stavby, zařízení a MP v zahradnické výrobě 41-m-3/AK14 Ne
Doprava, rozvod a regulace plynu 36-m-3/AM71 Ne
Výrobní postupy E 23-m-2/AF11 Ne
Zakládání objektů zeleně 41-m-3/AK15 Ne
Odborná terminologie a zásady grafické úpravy tiskovin 34-m-3/AF12 Ne
Listening with comprehension CJ-m-3/AB82 Ne
Rozmnožování květin 41-m-3/AK16 Ne
Kreslení výrobků dle platných technických norem 82-m-3/AA13 Ne
Polygrafické materiály 34-m-3/AF13 Ne
Reading with comprehension CJ-m-3/AB87 Ne
Cizí jazyky – interakce CJ-m-3/AB93 Ne
Sklizeň, posklizňová úprava a skladování ovoce 41-m-3/AK18 Ne
Pravoúhlé promítání 82-m-3/AA15 Ne
Speaking CJ-m-3/AC01 Ne
Technologie pěstování hlavních ovocných druhů 41-m-3/AK19 Ne
Vady dřeva 82-m-3/AA16 Ne
Malba (portrét) 82-m-4/AC60 Ne
Základy písemného projevu v anglickém jazyce CJ-m-3/AC02 Ne
Výsadba zeleniny a její ošetřování během vegetace 41-m-3/AK20 Ne
Výroba dýh a dýhových sesazenek 82-m-3/AA17 Ne
Porovnání tiskových technik – produkce a obchod 34-m-4/AF17 Ne
Rostlinný materiál ve floristice a jeho zpracování 41-m-3/AH64 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 26 - 50 z celkového počtu 1158 záznamů.