Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK
CUN úlohy (Neobvyklé typy úloh) MA-m-4/AI36 Ne
Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině MA-m-4/AI54 Ne
Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru MA-m-4/AI56 Ne
Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice v aplikacích MA-m-4/AI57 Ne
Goniometrické rovnice a nerovnice v aplikacích MA-m-4/AI58 Ne
Komplexní čísla MA-m-4/AI59 Ne
Komplexní úlohy MA-m-4/AI64 Ne
Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice v aplikacích MA-m-4/AI65 Ne
Lineární algebra MA-m-4/AI66 Ne
Logika a teorie množin MA-m-4/AI67 Ne
Rovnice a nerovnice v aplikacích MA-m-4/AI68 Ne
Rovnice v oboru komplexních čísel v aplikacích MA-m-4/AI69 Ne
Základy diferenciálního a integrálního počtu MA-m-4/AI70 Ne
Geometrie v rovině (M) MA-m-4/AJ27 Ne
Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině MA-m-4/AJ28 Ne
Číselné a algebraické výrazy (M) MA-m-4/AJ29 Ne
Funkce (M) MA-m-4/AJ30 Ne
Geometrie v prostoru (M) MA-m-4/AJ31 Ne
Goniometrie a trigonometrie MA-m-4/AJ32 Ne
Kombinatorika a pravděpodobnost MA-m-4/AJ33 Ne
Operace s čísly (Aritmetika) (M) MA-m-4/AJ34 Ne
Posloupnosti a finanční matematika MA-m-4/AJ35 Ne
Rovnice a nerovnice MA-m-4/AJ36 Ne
Statistika MA-m-4/AJ37 Ne
B1 Biologie člověka - Agropodnikání (M) 41-m-4/AK72 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 76 - 100 z celkového počtu 205 záznamů.