Vzdělávací moduly

Název modulu Kód modulu Vazba na profesní kvalifikace z NSK
Práce s daty MA-m-3/AH14 Ne
Rovnice, nerovnice a jejich soustavy MA-m-3/AH15 Ne
Žákovské projekty MA-m-3/AH16 Ne
Centra umění UK-m-3/AH17 Ne
Kultura UK-m-3/AH18 Ne
Projevy umění UK-m-3/AH19 Ne
Umělecké dílo UK-m-3/AH20 Ne
Listening with comprehension CJ-m-3/AB82 Ne
Reading with comprehension CJ-m-3/AB87 Ne
Cizí jazyky – interakce CJ-m-3/AB93 Ne
Speaking CJ-m-3/AC01 Ne
Základy písemného projevu v anglickém jazyce CJ-m-3/AC02 Ne
B1 Biologie člověka (H) 41-m-3/AH84 Ne
B2 Ekologické zemědělství (H) 41-m-3/AH85 Ne
F1 Měření fyzikálních veličin. Elektrický proud a jeho účinky (H) 41-m-3/AH86 Ne
F2 Mechanika (H) 41-m-3/AH87 Ne
F3 Vlastnosti látek (H) 41-m-3/AH88 Ne
CH1 Obecná chemie (H) 41-m-3/AH89 Ne
CH2 Anorganická chemie (H) 41-m-3/AH90 Ne
CH3 Organická chemie a biochemie (H) 41-m-3/AH91 Ne
Ochrana klimatu, ovzduší a přírodních zdrojů energií a surovin (H) PR-m-3/AH92 Ne
Globální problémy lidstva (H) PR-m-3/AH93 Ne
Ekologie v praktickém životě (H) PR-m-3/AH94 Ne
Ochrana životního prostředí (H) PR-m-3/AH95 Ne
ZP Žákovské projekty (H) 41-m-3/AH96 Ne
V tabulce nejsou žádné záznamy
Stránka číslo:
Počet záznamů:
Zobrazeno 51 - 75 z celkového počtu 205 záznamů.